12 oktober 2020

Landmacht ondersteunt bij verhuizing teststraat Gouda

De coronateststraat in Gouda gaat verhuizen van de Go Stores naar de Nieuwe Gouwe Oostzijde 40. De teststraat opent haar deuren op 26 oktober. De reden van de verhuizing is om aan de toenemende vraag aan testen te voldoen. De GGD werkt nauw samen met Defensie en de gemeente Gouda om de verhuizing mogelijk te maken.  

Meer capaciteit

De teststraat zal opengaan met zes testlanen. Het is de bedoeling deze vrijwel direct na de opening verder uit te breiden tot 12 testlanen. Hierdoor kan de GGD 2400 testen per dag af afnemen in Gouda. Met de capaciteit van de andere teststraten in Hollands Midden samen, voldoet de GGD Hollands Midden daarmee ruim aan de capaciteitsbehoefte die nodig is vanaf 1 januari 2021, namelijk het landelijk kunnen afnemen van honderdduizend testen per dag.

Defensie ingeschakeld

De nieuwe testlocatie is vanaf een kant bereikbaar. Aan defensie is gevraagd voorbereidingen te treffen voor een noodbrug om een extra toegangsweg te creëren. Zo wordt de testlocatie nog beter bereikbaar voor de hele regio, mocht de druk op de huidige toegangsweg te groot worden.

Op donderdag 8 oktober gingen genisten van de Landmacht op de geplande bruglocatie aan de slag met een aantal testen om te onderzoeken aan welke eisen de brug moet voldoen. Normaal gesproken bouwen de genisten bruggen voor zware militaire voertuigen. De brug in Gouda moet geschikt zijn voor de wielbasis van personenauto’s. Na het succesvol afronden van de test, starten de militairen met de bouw van de brug.

0 Shares
Sluit Menu