Gepubliceerd 22 juni 2021

Kunnen motorrijders definitief toegangsverbod Meije nog voorkomen

In oktober neemt het college een besluit over wel of geen definitief verbod voor motorfietsen in De Meije. Belangenorganisaties van motorrijders hebben intussen een convenant gesloten waarin is afgesproken om niet met grote groepen te rijden en geluidsdempers te gebruiken. Het is de vraag of de actie ‘Te luid geluid is uit’ voldoende effect zal hebben om het tij te keren.

Evaluatie coronamaatregel
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft in augustus 2020 het initiatief genomen om met de gemeente Nieuwkoop en de gemeente Woerden het in 2020 tijdelijk ingestelde verbod voor motoren in De Meije te evalueren. Het verbod was aanvankelijk een coronamaatregel om de veiligheid van wandelaars en fietsers te waarborgen. Tijdens de evaluatie is de intentie uitgesproken om door middel van een pilot te onderzoeken wat het effect zal zijn op de omgeving van een permanent verbod voor motoren tijdens weekeinden en feestdagen in De Meije.

Verkeersbesluit
Op 8 april 2021 is het verkeersbesluit over de pilot gepubliceerd in de Staatscourant en konden belanghebbenden gedurende zes weken bezwaar maken. Volgens wethouder Inge Nieuwenhuizen zijn er geen bezwaarschriften binnengekomen. In oktober 2021 is de pilot afgelopen en zal besloten worden of er definitief een geslotenverklaring voor motoren in De Meije komt. Bij de afweging spelen de volgende criteria een rol:

  • het aantal bij de gemeente gemelde klachten;
  • het aantal bij de politie geregistreerde ongevallen;
  • de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer aan de hand van verkeerstellingen;
  • het aantal ongevallen met motoren, gemeld door de omwonenden;
  • de ervaringen van de omwonenden met betrekking tot de ondervonden overlast (toegenomen, afgenomen, gelijk gebleven).

Blauwe Meije en Halve Maan nog wel bereikbaar
De exploitanten van de restaurants in De Meije reageren verschillend op het verbod. De horecaondernemer van De Blauwe Meije denkt veel klanten te verliezen en is tegen een verbod voor motorrijders. Hij vindt wel dat motorrijders zich aan de geluidsnormen moeten houden. De uitbaatster van De Halve Maan denkt dat het gemis van motorenrijders gecompenseerd zal worden door meer fietsers en wandelaars. Overigens zijn beide horecagelegenheden nog steeds bereikbaar voor motorfietsen. De Halve Maan via de Hazekade en de Blauwe Meije via de Middenweg. Alleen moeten de gasten die met de motor komen dezelfde weg terug rijden als ze zijn gekomen.

Bron: Verkeersbesluit

Te luid is uit
Motorrijders worden steeds vaker geconfronteerd met een geslotenverklaring voor motorfietsen. Op nationaal niveau heeft de MotorrijdersActieGroep MAG een campagne ‘Te luid geluid is uit’ gestart. Er is een convenant opgesteld dat is ondertekend door 21 organisaties zoals gerenommeerde motorbladen, motorclubs en verenigingen. Ze roepen motorrijders op om niet in grote groepen te rijden en om een goede demper op de uitlaat te zetten. Met borden langs de weg wil de MAG motorrijders motiveren om geen overlast te veroorzaken. Of de actie het besluit over een definitief toegangsverbod voor motorfietsen in De Meije kan voorkomen is de vraag.

Bewonersgroepen tegen omgevingslawaai motorvoertuigen
Een 20-tal bewonersgroepen die geluidsoverlast door motorvoertuigen willen bestrijden, hebben zich verenigd in de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM). Hoofddoel is het met ingang van uiterlijk 1 juni 2023 vaststellen en handhaven van een maximale geluidsnorm van 70dB(A) voor alle motorvoertuigen, zowel oude als nieuwe. Verder ondersteunt de NEFOM het streven om uiteindelijk alle motorvoertuigen, auto’s, motorfietsen, (water)scooters, speedboten en bromfietsen, elektrisch te laten zijn per 1 januari 2030.

Lees hier RIB 2020 nr 81

Lees hier RIB 2021 nr 36

Lees hier het verkeersbesluit

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Opklaringen, wolken en kans op buien

De dag begint somber maar in de middag is er ook wat zon.

In de ochtend is er laaghangende bewolking waaruit wat regen valt. De matige wind is noordwest. De thermometer geeft 16°C aan.

In de middag wordt het droog en klaart het op. In de avond trekt de hemel dicht. De wind zit in de noordhoek. Het kwik loopt op naar 19°C.

In de nacht een mix van wolken en opklaringen bij een minimumtemperatuur van 13°C.

Zondag levert beter weer op. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. Omdat de wind uit het noorden waait wordt het niet warmer dan 18°C.

Foto: Leo Petersen Wolken

 

MEEST BEKEKEN