Gepubliceerd 26 september 2022

Knelpunten polderwegen bij Reeuwijk-Dorp onderzocht

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen hebben Royal HaskoningDHv gevraagd om een onderzoek te doen naar mogelijke oplossingen voor de verkeersoverlast op de polderwegen tussen Reeuwijk-Dorp en Waddinxveen. Deel 1, de inventarisatie van het probleem, is opgeleverd. Er zijn metingen gedaan met verkeersslangen en camera’s. Ook zijnde wensen van belangenorganisaties geïnventariseerd.

Brugweg Waddinxveen

Procentueel meer kwetsbare verkeersslachtoffers
De conclusie is dat er inderdaad knelpunten zijn. De polderwegen zijn te smal en niet aangepast aan de toename van het verkeer en de grootte van de voertuigen. Uit een ongevallenanalyse blijkt dat er in het gebied procentueel meer kwetsbare weggebruikers betrokken zijn bij ongevallen dan in de rest van Bodegraven-Reeuwijk.

Vervolgopdracht
Maatregelen De onderzoeksresultaten worden aangeboden aan de colleges van B&W en de gemeenteraden van beide gemeentes. De gemeentes kunnen vervolgens besluiten over nadere uitwerking en uitvoering van één of meer maatregelen.

Maatregel W24 vervallen
Bodegraven-Reeuwijk heeft in september 2021 met Waddinxveen een samenwerkingsovereenkomst (SOK) afgesloten waarin staat dat er een participatietraject komt over de ontsluiting van de Brugweg tussen Waddinxveen en Reeuwijk-Dorp. In de SOK zijn afspraken gemaakt over de uitgangspunten van het onderzoek dat wordt uitgevoerd. De maatregel die was opgenomen in het project Beter Bereikbaar Gouwe met de naam W24 is geschrapt. Het betrof een extra weg door de polder.

Vervallen maatregel W24
0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Zon, wolken en buien

In de ochtend wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er staat een zwakke zuidoostenwind. De temperatuur is 17°C.

In de middag en avond een mix van wolken, opklaringen en met name in de middag ook regen- en onweersbuien. De zwakke wind waait uit het zuidwesten. De thermometer geeft 20°C aan.

De nacht verloopt helder. Het koelt daarbij af naar 11°C.

Maandag levert een droge dag op met opklaringen en wolken. De wind is zuidwest. Veel warmer dan 18°C wordt het deze dag niet.

Foto: Mees Later buien

 

MEEST BEKEKEN