26 september 2022

Knelpunten polderwegen bij Reeuwijk-Dorp onderzocht

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen hebben Royal HaskoningDHv gevraagd om een onderzoek te doen naar mogelijke oplossingen voor de verkeersoverlast op de polderwegen tussen Reeuwijk-Dorp en Waddinxveen. Deel 1, de inventarisatie van het probleem, is opgeleverd. Er zijn metingen gedaan met verkeersslangen en camera’s. Ook zijnde wensen van belangenorganisaties geïnventariseerd.

Brugweg Waddinxveen

Procentueel meer kwetsbare verkeersslachtoffers
De conclusie is dat er inderdaad knelpunten zijn. De polderwegen zijn te smal en niet aangepast aan de toename van het verkeer en de grootte van de voertuigen. Uit een ongevallenanalyse blijkt dat er in het gebied procentueel meer kwetsbare weggebruikers betrokken zijn bij ongevallen dan in de rest van Bodegraven-Reeuwijk.

Vervolgopdracht
Maatregelen De onderzoeksresultaten worden aangeboden aan de colleges van B&W en de gemeenteraden van beide gemeentes. De gemeentes kunnen vervolgens besluiten over nadere uitwerking en uitvoering van één of meer maatregelen.

Maatregel W24 vervallen
Bodegraven-Reeuwijk heeft in september 2021 met Waddinxveen een samenwerkingsovereenkomst (SOK) afgesloten waarin staat dat er een participatietraject komt over de ontsluiting van de Brugweg tussen Waddinxveen en Reeuwijk-Dorp. In de SOK zijn afspraken gemaakt over de uitgangspunten van het onderzoek dat wordt uitgevoerd. De maatregel die was opgenomen in het project Beter Bereikbaar Gouwe met de naam W24 is geschrapt. Het betrof een extra weg door de polder.

Vervallen maatregel W24
0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Regen

In de ochtend is het bewolk en valt er regen of vallen er buien. De zwakke tot matige wind zit in de oosthoek. De thermometer geeft 8°C aan.

In de middag bewolk en er vallen daarbij buien. In de loop van de middag klaart het op. De matige wind waait uit het noordoosten. Veel warmer dan 9°C wordt het niet.

In de avond en eerste deel van de nacht brede opklaringen. Later in de nacht valt er opnieuw regen. Het koelt daarbij af naar 3°C.

Foto: Mees Voorjaar

 

MEEST BEKEKEN

Sluit Menu