6 februari 2021

Klein deel pandeigenaren wil meewerken aan herontwikkeling arbeidsmigrantenhuisvesting

Onafhankelijk procesbegeleider Rob van Hilten heeft afgelopen woensdag het rapport ‘Kaders en oplossingsrichtingen voor de huisvesting van arbeidsmigranten’ aan de gemeenteraad gepresenteerd. De conclusie van het rapport is dat de gemeente de schaarste aan woonruimte niet kan oplossen, dat is een landelijk probleem.

Wilhelminastraat in Bodegraven

Een deel van de pandeigenaren die arbeidsmigranten onder erbarmelijke omstandigheden huisvesten wil meewerken aan een herontwikkeling. Voor de arbeidsmigranten die zij huisvesten kan alternatieve huisvesting worden gebouwd zodat van de achterlaatlocaties appartementen kunnen worden gemaakt. Die appartementen in het centrum van Bodegraven zijn bestemd voor starters en spoedzoekers.

Voor pandeigenaren die niet willen meewerken aan herontwikkeling rest alleen nog streng handhaven. Het heeft geen zin om alternatieve ruimte aan te bieden aan arbeidsmigranten als op de achterlaatlocatie weer nieuwe arbeidsmigranten worden toegelaten.

Het voorstel is om eerst met 1 project voor niet meer dan 100 arbeidsmigranten te beginnen. Het is de taak van de gemeente om locaties aan te wijzen. Vervolgens is communicatie met omwonenden essentieel. Als dat project is geslaagd kan met een volgend project worden gestart. Het is niet de bedoeling dat de gemeente zelf wooncomplexen gaat bouwen. Volgens wethouder Dirk-Jan Knol zijn er genoeg projectontwikkelaars die dat willen doen.

Het onderwerp arbeidsmigrantenhuisvesting staat 17 maart op de agenda van de commissie Bestuur en Financiën.

Tussenrapportage

Eindrapportage

Presentatie

0 Shares
Sluit Menu