16 oktober 2020

Kindcentrum Wereldweijde geopend


Op 16 oktober is het nieuwe kindcentrum in de voormalige De Goede Herderschool geopend. Wethouder Jan-Leendert van den Heuvel van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk opende het kindcentrum en onthulde de nieuwe naam. Kinderopvang en onderwijs heten nu samen
kindcentrum Wereldweijde.


Het nieuwe kindcentrum is een samenwerking tussen De Goede Herderschool, als onderdeel van De Vier Windstreken, en Quadrant Kindercentra. Opvang en onderwijs voor kinderen van 0 t/m 12 jaar komen
samen in kindcentrum Wereldweijde.


De naam Wereldweijde verwijst zowel naar de oorsprong van De Goede Herderschool als naar de weidse omgeving waarin dit gedeelte van Bodegraven groeit, en waar ook de namen van de wijken Weijdeveld en
Broekvelden naar verwijzen. Voor kinderen in deze wijken is het kindcentrum een veilige plek van waaruit de wereld wordt verkend. De opbouw van het logo vertelt ons dat we allemaal uniek zijn en onderdeel van deze wereld. In het kindcentrum is oog voor elk kind.

Binnen kindcentrum Wereldweijde wordt opvang en onderwijs steeds meer gecombineerd. Kinderen leren samen met andere kinderen de wereld ontdekken en samen plezier te maken. Door een herkenbaar
dagritme op zowel het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang als in het onderwijs, wordt er gezorgd voor vertrouwen. Daarnaast zijn de activiteiten, de ruimtes en het speelmateriaal afgestemd op de
behoeften en belevingswereld van de kinderen. Ieder kind wordt uitgedaagd en kan zich breed ontwikkelen.


Om dit te bereiken is het schoolgebouw aangepast. Aan de kant van de Vromade zijn lokalen omgebouwd naar een kinderdagverblijf met een moderne, lichte uitstraling. Ook het schoolplein is omgebouwd naar een
veilige en uitdagende speelplek voor jonge kinderen.
Om kinderen voor te bereiden op de toekomst wordt onder schooltijd gestreefd naar werkvormen die samenwerken, onderzoeken, analyseren en presenteren stimuleren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
hedendaagse leermiddelen. Na schooltijd is er een mogelijkheid voor naschoolse opvang. Hier gaat ontwikkelen door, maar wel op een speelse manier met ruimte voor ontspanning. Samen met de kinderen wordt een activiteitenplanning gemaakt. Op deze manier wordt er rekening gehouden met de interesses en behoeften van de kinderen. Activiteiten worden op verschillende gebieden aangeboden, zoals sport, koken, muziek, toneel en techniek.

Met de opening van kindcentrum Wereldweijde nemen De Vier Windstreken en Quadrant Kinderopvang een volgende stap om onderwijs en opvang meer samen te brengen. Op veel plekken zijn dit voor kinderen
nog gescheiden werelden, maar juist door opvang en onderwijs te combineren kunnen kinderen en hun ouders beter bediend worden.


0 Shares
Sluit Menu