6 oktober 2020

Kerken worstelen met nieuwe coronaregels

De afspraak van minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie met de kerken om per dienst maximaal 30 mensen toe te laten en zoveel mogelijk online te communiceren, heeft ook in Bodegraven-Reeuwijk reacties losgemaakt. De minister nam zijn besluit maandag 5 oktober nadat ophef was ontstaan over drie achtereenvolgende kerkdiensten van de Hersteld Hervormde Gemeente (HHG) Staphorst met elk 600 aanwezigen, geheel volgens 1,5 meter protocol in het enorme kerkgebouw met 2300 zitplaatsen. In deze diensten werd gezongen terwijl er van de overheid het verzoek is om dit niet te doen vanwege aerosolen verspreiding.

Wat gaat de afspraak betekenen voor kerkdiensten en voor het functioneren van gemeenten en parochies? BR6 sprak met enkele voorgangers.

Teleurstelling Dominee Adri Baas, predikant in de Dorpskerk en de Bethlehemkerk van Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug, heeft “met deernis” kennis genomen van de nieuwe regels. “Een enorme teleurstelling voor de jonge gemeenteleden die komende zondag belijdenis van hun geloof willen doen. ‘Hun’ dienst had eigenlijk in het voorjaar moeten plaatsvinden, maar werd toen noodgedwongen afgezegd. Onze coronacommissie zal advies aan de kerkenraad uitbrengen; daar ligt de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen”.

Regels niet oprekken Zijn collega dominee Bram Tack van de Protestantse Wijkgemeente Emmaüs, die bijeenkomt in de Ontmoetingskerk aan de Bodegraafse Spoorstraat, benadrukt dat Emmaüs zich houdt aan de regels van overheid en RIVM. “Het ligt ons niet met een beroep op de vrijheid van godsdienst die regels te willen oprekken. Kerkbezoek zal verder afnemen en nog meer dingen zullen digitaal moeten.” Beide gemeenten zijn deel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN); de eerste is traditioneler van inslag dan de tweede.

‘Dringend advies’ Ook zegsman G. Nap van Pinktergemeente Morgenstond aan de Vrije Nesse in Bodegraven spreekt onder voorbehoud. “Onze Raad van Oudsten (kerkenraad) gaat hier nog over vergaderen.” Hij wijst erop dat de uitspraak van de minister geen voorschrift is, maar een dringend advies en dat zijn gemeente zich stipt aan de coronaregels houdt. “Wij zingen met mondkapjes op”. Hij betreurt “dat het kennelijk zo moet”.

De twee zich ‘hervormd’ noemende kerkelijke gemeenten in Waarder, de Hervormde Gemeente en de HHG, houden zich op de vlakte onder verwijzing naar door hun kerkenraden te nemen besluiten. De landelijke Hersteld Hervormde Kerk, waarbij zowel de HH-gemeenten in Waarder als in Staphorst is aangesloten, meldt op haar website dat de kerk later deze week zal communiceren over erediensten en het coronavirus.

De regionale rooms-katholieke Parochie Sint Jan de Doper bezint zich en geeft geen commentaar vooraf.

De komende avonden vergaderen de verschillende kerkbesturen over hun nieuw te vormen beleid.

Foto-onderschrift: Ontmoetingskerk te Bodegraven

0 Shares
Sluit Menu