10 april 2021

Investering uit Groeifonds geeft economie in Zuid-Holland

De Zuid-Hollandse economie en kennis- en innovatie-infrastructuur worden versterkt dankzij de investeringen uit het Nationaal Groeifonds die het demissionaire kabinet afgelopen vrijdag bekend heeft gemaakt. Het geld komt ten goede aan verbetering van de bereikbaarheid, Health, Quantum, Groenvermogen en Artificial Intelligence.

Half maart presenteerde een brede coalitie van 80 partijen in Zuid-Holland de Groeiagenda Zuid-Holland. In Zuid-Holland woont 20% van de Nederlandse bevolking en de komende decennia komen er nog eens 400.000 mensen bij. Dat zet druk op de woningmarkt, arbeidsmarkt en bereikbaarheid. Zo moeten in Zuid-Holland 200.000 nieuwe woningen gebouwd worden.

Tegelijkertijd komt 1/3 van de nationale CO2 uitstoot uit Zuid-Holland. Dit is dus de plek waar de energietransitie moet plaatsvinden. Ook blijven de economische prestaties van Zuid-Holland achter bij vergelijkbare regio’s en dreigt een hoge werkloosheid. Deze Zuid-Hollandse uitdagingen hebben door hun omvang nationale urgentie.

Overheden, bedrijven, kennisinstellingen in Zuid-Holland investeren daarom de komende 10 jaar € 14 miljard in de regionale economie en doen een dringende oproep aan het Rijk om mee te doen en € 10 miljard te investeren. De OESO heeft de Zuid-Hollandse plannen doorgerekend en concludeert dat de investeringen leiden tot 12% extra economische groei en 120.000 nieuwe banen.

0 Shares
Sluit Menu