19 september 2021

In november besluit over ingebruikname klaphekjes in plassengebied

Het college neemt in november een besluit over de ingebruikname van de elektronische klaphekjes, die al sinds 2017 bij de toegangswegen van het plassengebied staan. Ze zijn bedoeld om te voorkomen dat grote vrachtwagens en landbouwvoertuigen zonder ontheffing het gebied kunnen inrijden. Als de hekjes gesloten zijn, passen er alleen voertuigen door die smaller zijn dan 2,20 m. Daarmee wordt voorkomen dat de bermen kapot worden gereden. Tot nu toe zijn ze niet in gebruik genomen.

De ingebruikname van het elektronische systeem is om twee redenen uitgesteld. Inwoners van het plassengebied waren een bezwaarprocedure gestart en er was nog geen locatie ingericht om goederen over te slaan op kleinere vrachtwagens. Inmiddels zijn beide problemen opgelost en staan alle seinen op groen voor ingebruikname.

Techniek hapert
Helaas blijkt uit een test bij de Oukoopsedijk, ter hoogte van Negenviertel, dat de techniek het nu laat afweten. De techneuten die het systeem ontwikkeld hebben zijn van baan veranderd en daarmee is de kennis over het systeem verloren gegaan.

Klaphekjes bij Negenviertel – Oukoopsedijk

Ombouwen naar kentekenherkenning
Het college besluit in november of de fysiek breedte beperkende maatregelen in gebruik worden genomen. Het alternatief is om de ingebruikname uit te stellen tot het systeem is omgebouwd naar kentekenherkenning.

Verkeersboete achteraf
Hoe lang dat ombouwen gaat duren is niet duidelijk. Sinds 1 januari 2021 moeten landbouwvoertuigen die op de openbare weg rijden voorzien zijn van een kentekenplaat aan de achterzijde. In juli 2021 waren nog maar drie van de tien landbouwvoertuigen geregistreerd. Hoe lang het nog zal duren voordat alle landbouwvoertuigen zijn geregistreerd bij de RDW is niet bekend. Als het camerasysteem voor kentekenherkenning eenmaal werkt, krijgen voertuigen die breder zijn dan 2.20 m en zonder ontheffing het plassengebied inrijden automatisch een verkeersboete.

Verlies op project niet paraat
Naar verwachting kan de infrastructuur die is aangelegd voor de fysieke breedtebeperkende maatregelen gebruikt worden voor het systeem van kentekenherkenning. Wethouder Kees Oskam kan daarom niet zeggen hoeveel verlies er is geleden op het project. Bovendien is er volgens hem minder schade aan de wegen veroorzaakt dan voorheen. Kennelijk was de aanwezigheid van de hekjes al voldoende om chauffeurs af te schrikken.
Vorige week dinsdag zijn de inwoners van het plassengebied tijdens een informatie-avond in De Brug op de hoogte gebracht de mogelijkheden om ontheffing aan te vragen.

Ontheffing
Een ontheffing voor maximaal 1 week kost € 28,75. Bij een ontheffing voor een periode van een kwartaal of tot maximaal een jaar worden de leges per rit betaald. Inwoners hadden daar veel vragen over. Bijvoorbeeld een inwoner met een camper van 2.40 breed.

Zie ook website van de gemeente

0 Shares
Sluit Menu