22 juli 2021

Hulpverleners Hoogheemraadschap Rijnland aan Limburg teruggekeerd

Inmiddels is de noodsituatie in Limburg afgeschaald. Dit betekent dat de hulp die Hoogheemraadschap Rijnland dat samen met De Stichtse Rijnlanden verantwoordelijk is voor het waterbeheer in Bodegraven-Reeuwijk haar hulp heeft beëindigd. De Rijnlandse hulp heeft niet alleen bestaan uit de inzet van watersysteembeheerders, dijkwachten, hulpcoördinatoren en zandzakkenvullers. Ook is er materieel ingezet om de dijken te verstevigen en overtollig water in te dammen: 300 big bags, 49.500 zandzakken, 2 containers met 400 meter geschakelde box barriers en diverse waterpompen.

Foto Hoogheemraadschap Rijnland: Vullen van zakken op de locatie Hors

De Rijnlanders die terugkeerden uit Limburg vertelden dat zij onder de indruk zijn van de onvoorstelbare situaties die ze zijn tegengekomen, en ook van de saamhorigheid die er was tussen inwoners en hulpverleners. Duidelijk is in ieder geval dat samenwerking nodig blijft, ook na het beëindigen van de noodsituatie.

Extreme situaties in het weer zijn de harde realiteit geworden aldus Hoogheemraadschap Rijnland.

0 Shares
Sluit Menu