21 februari 2021

Historicus John de Vries Gast uit de Streek bij BR6

Het openingsartikel van de Kijk op Bodegraven- Reeuwijk van 6 januari j.l. is volledig gewijd aan de hobbyhistoricus John De Vries en verhaalt veel van het zich vooral onder de grond bevindend Romeins verleden van Bodegraven. In dit artikel ligt het accent vooral op het castellum dat gedurende korte tijd in de eerste eeuw van onze jaartelling nabij het huidige Willemsplein heeft bestaan.

In het radiointerview van BR6 vertelt John meer over de Limes, de noordelijke grens van het Romeinse rijk bestaande uit een uitgebreid stelsel van forten en wachttorens. Op het vaste land van  Europa grotendeels lopend langs de toen nog ongetemde Rijn. Ook begeleidt de historicus ons op een virtuele wandeling door Romeins Bodegraven; het gebied rond het Willemsplein.

We beginnen bij de Novabioscoop van Jan Stolwijk. Daar worden drie korte filmpjes vertoond. Één daarvan is een Polygoon journaal uit 1969. Dit toont de opgravingen van de zes Romeinse schepen tijdens de bouw van de Hooge Burch in Zwammerdam. De ‘vader van de  Bodegraafse archeologie’, de onderwijzer Cees Beunder, was hier nauw bij betrokken.

Nationaal Romeins Scheepvaart Museum

Deze schepen worden momenteel gerestaureerd in het Archeon in Alphen a/d Rijn. Het is de bedoeling dat  de drie vrachtschepen en drie kano’s over een aantal jaren in volle glorie te zien zijn in het aldaar te bouwen Nederlands Romeins Scheepvaart Museum.

We verlaten de bioscoop en komen aan op het Willemsplein. Daar vinden we een door twee Bodegraafse kunstenaars gemaakte replica van de in de dertiger jaren van de vorige eeuw bij de zandwinning voor de A12, de latere Put van Broekhoven, gevonden Romeinse ruiterhelm. Het origineel is te bewonderen in het Museum voor Oudheden in Leiden.

Vervolgens lopen we door naar het flatgebouw Fort 26 aan de Oud Bodegraafse weg. Op de buitenmuur van deze flat zijn kunstwerken ook van de hand van  Alphons van Leeuwen  met betrekking tot het Romeinse verleden aangebracht. Heel bijzonder is de replica van het in Bodegraven gevonden vervloekingstablet. Het origineel  is aangekocht door Museum het Valkhof in Nijmegen.

Stripboek

Tevens wordt aandacht besteed aan het in 2018 verschenen stripboek getiteld ‘Romeinse inval in Nederland en België’. Deels speelt dit boek zich af in Nigrum Pollum; de Romeinse benaming voor Zwammerdam.    

Daar verschijnt ook een zekere Jasper ten tonele. Jasper Duinisveld, een van origine Bodegraafse bewoner van de Hooge Burch, heeft hiervoor model gestaan. Volgen John is het boek historisch gezien niet helemaal juist, maar nochtans beslist een aanrader. Het is nog verkrijgbaar bij de Bodegraafse boekhandel.

Met veel enthousiasme  en kennis van zaken vertelt John nog veel meer over ons Romeins verleden en zijn  historisch georiënteerde hobby’s. Ook onthult hij meer over de geheimen van het vervloekingstablet en de  inscripties in de ruiterhelm. Dit alles te beluisteren in het BR6 radioprogramma ‘Gast van de Streek’ van maandag 22 februari om 20.00 u,  met herhalingen op dinsdag 23 februari om 22.00 u en zondag 28 februari om 19.00 u.

0 Shares
Sluit Menu