23 juni 2021

Grote zilverreigers broeden in de Nieuwkoopse Plassen

Tijdens het tellen van de nesten in de Nieuwkoopse plassen ontdekten de boswachters van Natuurmonumenten broedende grote zilverreigers. Het is voor het eerst dat ze in de Nieuwkoopse plassen broeden. De meeste trekken in het voorjaar naar Oost-Europa om te broeden, enkele paartjes broeden in de Oostvaardersplassen.

Nesten van grote zilverreigers

In het voorjaar tellen en vrijwilligers en boswachters de vogels die broeden in het gebied. Sommige kolonievogels zoals de kokmeeuwen en de zeldzame purperreigers worden sinds enkele jaren geteld met een drone. Op de foto’s werden hoog in de bomen ook acht nesten van zilverreigers geteld.

De grote zilverreigers hebben hun nesten gebouwd in De Pot, een voor recreanten afgesloten stuk in het plassengebied. Omdat het er stil is, vinden kolonievogels er hun plek.

0 Shares
Sluit Menu