Gepubliceerd 5 februari 2023

Groen kiescompas voor provinciale verkiezingen in gebruik genomen

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft vorige week met een druk op de knop het Groene Kieskompas officieel in gebruik genomen. Het Groene Kieskompas is een initiatief van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland in samenwerking met Natuurmonumenten, het Zuid-Hollands Landschap en IVN Natuureducatie.

Alex Ouwehand namens milieuorganisaties en Commissaris van de Koning Jaap Smit

Te zien is wat de standpunten van de politieke partijen zijn op onderwerpen binnen de thema’s natuur, landschap, klimaat en duurzaamheid. Dat is handig om te weten voor mensen die 15 maart gaan stemmen voor de Provinciale Staten. In de afgelopen jaren heeft de provincie een steeds grotere rol gekregen op het gebied van natuur en landschap. Met de Provinciale Statenverkiezingen bepaalt de kiezer hoe het natuur en landschapsbeleid zich de komende jaren gaat ontwikkelen in de provincie.

Belang van de provincie
Hoewel veel mensen in beperkte mate bekend zijn met de provinciale overheid, is de uitwerking van het provinciale beleid van grote invloed op de leefomgeving zoals iedereen die dagelijks ervaart. Zo bepaalt de provincie waar grootschalige woningbouw plaats mag vinden, waar bedrijventerreinen gebouwd mogen worden en waar het open en groene landschap behouden blijft. Ook staat de provincie aan de lat voor het beschermen en versterken van natuur en is een ambitieus provinciaal natuurbeleid van cruciaal belang om de insectensterfte terug te dringen, de weidevogels te beschermen en zorg te dragen voor een robuust netwerk van aaneengesloten natuur- en recreatiegebieden.

Groene Kieskompas wijst de weg
Om inwoners van Zuid-Holland, die waarde hechten aan een rijke natuur en een mooi landschap, te helpen bij het bepalen van hun stem, hebben de Zuid-Hollandse natuurorganisaties het Groene Kieskompas gemaakt. Aan de hand van 23 stellingen over natuur, landschap, klimaat en duurzaamheid worden de standpunten van de politieke partijen inzichtelijk. Helaas gaven enkele partijen aan niet mee te willen werken aan het invullen van de stellingen voor het Groene Kieskompas waardoor het voor de kiezer gissen blijft of deze politieke partijen enige ambitie hebben op het gebied van natuur en landschap. Welke partijen niet meedoen is aangeven in het Groene Kieskompas.

Lancering door Commissaris van de Koning
Als voorzitter van Provinciale Staten Zuid-Holland weet Commissaris van de Koning Jaap Smit als geen ander hoe belangrijk de verkiezingen zijn. Hij was dan ook de aangewezen persoon om het Groene Kieskompas nu voor de 3e keer officieel te lanceren. Met een ferme druk op een grote rode knop nam hij het Groene Kieskompas in gebruik.

Jaap Smit: “Ik moedig de inwoners van Zuid-Holland van harte aan om op 15 maart te gaan stemmen en zich vooraf goed te oriënteren op de standpunten van de deelnemende partijen. Het Groene Kieskompas is daar een erg waardevol hulpmiddel”.

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Wolken en brede opklaringen

In de ochtend drijft er bewolking en ontstaan er ook enkele opklaringen. De zwakke wind is noordoost. De thermometer geeft 7°C aan.

In de middag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. De matige wind waait uit het noordoosten. De temperatuur is 10°C.

De nacht verloopt helder waardij het een graadje vriest.

Dinsdag wolken en opklaringen. In de middag trekt de hemel dicht en gaat er in de avond regen vallen. Het kwik komt niet verder dan 10°C. 

Foto: Nathalie de Winter Morgenrood

 

MEEST BEKEKEN