28 oktober 2020

Goudseweg biedt meer veiligheid en comfort

Na ruim een week afsluiting van de Goudseweg voor onderhoudswerkzaamheden, met hinder voor omwonenden en detailhandel, is de verkeersader gisteren weer in gebruik genomen. Met belangrijke verbeteringen zoals stiller asfalt zodat de omwonenden minder geluidhinder ervaren en met moderne verkeersregelinstallaties zodat de doorstroming van fietsers en auto’s beter verloopt. Ook krijgen het openbaar vervoer en de hulpdiensten, waaronder de brandweer met de nieuwe locatie aan de Goudseweg, snel groen licht. Bij nood is immers elke seconde van belang.

Wethouder Kees Oskam, verantwoordelijk voor de openbare ruimte, en projectleider Peter Andersen zijn blij dat de werkzaamheden in een relatief korte tijd in de herfstvakantie konden plaatsvinden. Wethouder Oskam: “De weg was versleten en de stoplichten vertoonden veel storingen, dus groot onderhoud was echt nodig. Dit groot onderhoud hebben wij gecombineerd met betere oplossingen volgens de laatste stand der techniek. Het stillere asfalt is daar een voorbeeld van. Er wonen veel mensen aan deze druk bereden weg en het geluid weerkaatst ook nog via het water. We hebben goede hoop dat met name het bandengeluid minder hoorbaar zal zijn, want elke decibel minder geluid via stiller asfalt betekent een halvering van het ervaren geluidsniveau.”

Peter Andersen: “De vier nieuwe verkeersregelinstallaties – de stoplichten – zijn interactiever geworden. Dat wil zeggen dat zij sneller reageren op het verkeersaanbod en dus gerichter groen licht geven. Op die manier stroomt het verkeer beter door. Bijzonder zijn ook de regensensoren, waardoor fietsers bij slecht weer extra vaak en snel groen licht krijgen. De voetgangersstoplichten zijn standaard uitgevoerd met rateltikkers voor blinden en slechtzienden.”

Wennen aan aanpassing

Kees Oskam waarschuwt wel voor een aanpassing in de verkeersregeling waar inwoners op moeten letten. “De stoplichten zijn voor auto’s die vanuit de Cortenhoeve of de Vrije Nesse komen, anders afgesteld. Zij krijgen nu, anders dan voorheen, tegelijkertijd groen licht. In het algemeen leidt dit tot minder wachttijd en een vlottere doorstroming. Alleen bij druk verkeer, zoals in spitstijd, moet men meer op elkaar wachten, omdat recht doorgaand verkeer voorrang heeft op afslaand verkeer. Hier moeten automobilisten ongetwijfeld even aan wennen.”

De werkzaamheden zijn goed verlopen. Projectleider Andersen: “De benodigde zaken als asfalteren, frezen van detectielussen, plaatsen van de verkeersregelinstallaties en het aanbrengen van belijning is volgens de planning verlopen. Op dinsdag zijn de stoplichten nog in de praktijk getest. Daarna kon de Goudseweg weer open.” Oskam: “Binnen deze opdracht aan de aannemer viel ook de vervanging van de verkeersregelinstallatie in Waarder, bij de Oosteinde/Tureluur. Ook die is gemoderniseerd.”

Stiller en praktischer

De aanpak van de Goudseweg is een grote klus geweest die een behoorlijke investering heeft gevergd. Oskam besluit: “We hebben nog gekeken of rotondes op de kruisingen mogelijk waren, maar dat bleek technisch met de vele ondergrondse leidingen en financieel door de hoge kosten niet haalbaar. Vandaar de keuze voor maatregelen binnen de opzet van de huidige weg. We zijn blij dat de weg stiller, beter in gebruik en daardoor ook veiliger is geworden, omdat we delen van het fietspad hebben kunnen verbreden. De rode en groene lichtlijnen bij de fiets- en voetgangersovergangen komen over een paar weken terug, die techniek is ondertussen ook gemoderniseerd. We hebben met dit benodigde groot onderhoud aan de Goudseweg tegelijkertijd een verbeterslag gemaakt. Ik denk dat de inwoners hier de vruchten van gaan plukken.”

0 Shares
Sluit Menu