14 januari 2021

GGD: Vragen over corona-vaccinatie, “neem eerst contact op met uw huisarts”

De GGD vraagt iedereen met vragen over de corona-vaccinatie eerst contact op te nemen met de huisarts. Zij worden overbelast met vragen waarop zij het antwoord veelal schuldig moeten blijven en dat juist de huisarts het best op de hoogte is van uw persoonlijke situatie.

Sinds woensdag 6 januari wordt er gevaccineerd in de ziekenhuizen bij medewerkers in de acute zorg. Vanaf vrijdag 15 januari gaat de GGD ook zorgmedewerkers van verpleeghuizen vaccineren.

Niet iedereen kan echter meteen worden gevaccineerd. Voor Hollands Midden zijn 11.000 vaccins ontvangen. Er zijn echter 33.000 zorgprofessionals in onze regio, dus moet er gewacht worden op een volgende levering.

foto Simon Torsten

De GGD wordt momenteel enorm veel gebeld door mensen met een kwetsbare gezondheid. Ze willen weten wanneer ze worden gevaccineerd. Ook zijn ze vaak bezorgd over het effect van een vaccin. Men begrijpt de vragen, maar mensen worden opgeroepen te wachten tot er een uitnodiging is ontvangen. Dan kan, in overleg met de huisarts, concreet worden gekeken naar de gezondheidssituatie.

0 Shares
Sluit Menu