Gepubliceerd 27 oktober 2023

Gemeente: tegenvaller van een miljoen euro

De gemeente incasseert een grote financiële tegenvaller: in het Sociaal Domein is een tekort ontstaan van circa 1 miljoen euro. Om dit te dekken wordt geput uit het Reserverfonds, het gevolg is dat de financiële positie van de gemeente verslechtert. Uit de aangekondigde maatregelen blijkt dat de bestuurders te weinig grip hebben op de gang van zaken binnen dit Sociaal Domein, een actieplan moet daar verandering in aanbrengen. ”Op deze manier kunnen we vooruitsturen in plaats van achteraf bijsturen,” aldus het college van Burgemeester en Wethouders. De maatregelen voorzien in herstel van de hiërarchische structuur van de afdeling.

Herhaling voorkomen
De gemeenteraad is op 17 oktober al geïnformeerd over dit tekort. Het college heeft inmiddels maatregelen geformuleerd om herhaling te voorkomen en de kosten terug te dringen, het voorstel daartoe komt op tafel bij de Begrotingsbehandeling 2024.

Reorganisatie
De eerste stap die wordt voorgesteld is een reorganisatie van het Sociaal Domein: niet langer is de hulpvraag van de inwoner leidend, maar de beschikbare hoeveelheid geld. Praktisch gesproken betekent dit dat minder maatwerk wordt geleverd, maar indicaties worden gevolgd. Indicaties van meer dan 2.000 euro moeten voortaan worden voorgelegd aan de domeinregisseur, zeg maar de verantwoordelijke leidinggevende. Om de hiërarchische structuur op de afdeling te versterken zal voorts een Teamleider Sociaal Domein aangetrokken worden.

Evaluatie
De eerder aangekondigde evaluatie van het Sociaal Team met huisartsen en onderwijs wordt naar voren getrokken en uitgebreid met een inrichtingsvraagstuk: hoe organiseert de gemeente de toegang tot het Sociaal Domein om de inwoners zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen helpen?

Op de derde plaats worden de financiële dashboards geoptimaliseerd en gebouwd om periodiek te kunnen sturen op de inzet van budgetten en inzicht te hebben in de gang van zaken. Voor dat doel wordt op korte termijn ook een Finance Business Controller Sociaal Domein aangetrokken.

Tekst: Henri Stolwijk
Bron: persbericht gemeente

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Opklaringen, wolken en kans op buien

De dag begint somber maar in de middag is er ook wat zon.

In de ochtend is er laaghangende bewolking waaruit wat regen valt. De matige wind is noordwest. De thermometer geeft 16°C aan.

In de middag wordt het droog en klaart het op. In de avond trekt de hemel dicht. De wind zit in de noordhoek. Het kwik loopt op naar 19°C.

In de nacht een mix van wolken en opklaringen bij een minimumtemperatuur van 13°C.

Zondag levert beter weer op. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. Omdat de wind uit het noorden waait wordt het niet warmer dan 18°C.

Foto: Leo Petersen Wolken

 

MEEST BEKEKEN