Gepubliceerd 26 juni 2022

Gemeente sluit 2021 af met positief resultaat

De jaarrekening van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk laat over 2021 een positief resultaat te zien van bijna 5 miljoen euro. Dat is het verschil tussen de werkelijke inkomsten en uitgaven in 2021.

Gemeentehuis Bodegraven-Reeuwijk

Het positieve resultaat in 2021 wordt vooral veroorzaakt doordat het Rijk een hogere algemene uitkering van 2,25 miljoen euro heeft verstrekt. Ook heeft de gemeente in 2021 incidentele positieve resultaten van totaal 2,75 miljoen euro uit de grondexploitatie gehaald. Dat positieve resultaat kon worden geboekt door reserves voor verwachtte verliezen op te heffen omdat die niet zijn opgetreden. Het verlies van 0,8 miljoen euro in het sociaal domein drukt het resultaat. Buiten het Sociaal Domein om sluit de reguliere exploitatie met een positief saldo van circa 2,8 miljoen euro.

Naar verwachting blijft de algemene uitkering van het Rijk ook op de langere termijn hoger dan in de afgelopen jaren. Maar de uitgaven voor het sociaal domein blijven onverminderd zwaar drukken op de exploitatie van de gemeente. Daarnaast drogen de opbrengsten uit de grondexploitatie ná 2026 op, waardoor voordelen zoals die zich in 2021 voordeden, tot het verleden behoren.

Tenslotte heeft de gemeente een grote leningenportefeuille (147 miljoen euro op 31-12-21) die in de komende decennia stap voor stap naar een aanvaardbaar niveau moet worden teruggebracht. Met de toenemende inflatie en de rentestijgingen moet de gemeente de broekriem in de aankomende jaren flink aantrekken.

De jaarrekening is inmiddels aan de gemeenteraad aangeboden en wordt tijdens de raadsvergadering van 6 juli behandeld en vastgesteld.

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Wolken en zon

In de ochtend ontstaan er misbanken, trekt er bewolking over maar zien we ook de zon. Er staat een zwakke zuidwestenwind bij een temperatuur van 19*C.

In de middag en avond zonnige perioden maar ook sluierbewolking. De zwakke wind wordt zuid. Het kwik loopt op naar 23 a 24*C.

In de nacht brede opklaringen maar later meer bewolking. Het is met 17*C als minimum een zachte nacht.

Dinsdag in de ochtend bewolkt en valt er wat regen. De matige wind is noordwest en de temperatuur 17*C.

In de middag brede opklaringen maar ook kans op een bui. De thermometer geeft 17*C aan. 

Foto: De Groene wereld

 

MEEST BEKEKEN