Gepubliceerd 14 februari 2023

Gaat de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk weer investeren in Ferm Werk

Ferm Werk heeft structureel 125.000 euro extra nodig om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Dat staat in de kadernota die de basis vormt voor de begroting van Ferm Werk voor 2024 en op 11 januari j.l. is toegelicht door de directeur van Ferm Werk. Wethouder Jan Leendert van den Heuvel verwacht dat het aantal mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt komend jaar zal oplopen tot ruim 400.

Wethouder Jan Leendert van den Heuvel
Guido Eggermond, directeur Ferm Werk

Volgens een onderzoek dat is uitgevoerd door de Groene Hart Rekenkamer is uit onderzoek gebleken dat het doelmatiger is om een kleine groep mensen veel aandacht te geven dan een grote groep een klein beetje. Door steeds kleine groepjes mensen intensief te begeleiden is de kans groter dat het uiteindelijk lukt om die mensen aan een baan te helpen dan door iedereen een klein beetje aandacht te geven. Ferm werk heeft dat advies overgenomen.

Aanbevelingen Groene Hart Rekenkamer

Frank Rijkaart van Lokaal Liberaal en John Kempeneers van Burgerbelangen vinden dat de 125.000 euro investering te weinig oplevert. Ze vinden de doelstelling te laag. Eigenlijk willen ze nog geen besluit nemen over de kadernota in de raadsvergadering van 15 februari. Ton Klein van D66 heeft gelezen dat een derde van de 125.000 euro bestemd is voor het verbeteren van de bedrijfsvoering en heeft daar moeite mee.

Monique Jonker van de PvdA vraagt waar straks 125.000 euro minder aan besteed gaat worden als dat geld naar Ferm Werk gaat. Net als de PvdA is ook de VVD blij dat het advies van de adviesraad sociaal domein is overgenomen. De adviesraad adviseerde om de aanbevelingen van De Groee Hart rekenkamer over te nemen.

Els Oliwkiewics van de CU vraagt of de gemeente in zee gaat met de Meltingshop, een project waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen en dat in Gouda succsvol is. Reinoud Doeschot van GroenLinks is afgevaardigd door de gemeenteraad aan het algemeen bestuur van Ferm Werk en laat weten dat Ferm Werk weer op de goede weg is en eigenlijk heel weinig geld vraagt voor de diensten die ze gaat leveren.

Jeroen de Haas van het CDA heeft er moeite mee dat de aanbevelingen van de rekenkamer nooit formeel zijn overgnomen door de gemeenteraad. Nu wordt er geld gevraagd om een groot deel van die aanbevelingen uit te voeren terwijl de raad er niet over heeft kunnen meebeslissen.

In de gemeenteraad van 15 februari zal er verder gedebatterd worden over de zienswijze op de kadernota van Ferm Werk.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Zonnig weer

In de ochtend is het onbewolkt en veel ruimte voor de zon. Er staat een zwakke noordoostenwind. De thermometer geeft 17°C aan.

In de middag en avond zonnig weer. De zwakke tot matige wind waait uit het noordoosten. Het kwik loopt op naar 21°C.

De nacht verloopt helder. Het koelt daarbij af naar 9°C.

Maandag eveneens zonnig weer. Er staat een zwakke noordoostenwind. De thermometer geeft in de middag 21°C aan.

Foto: Lambert Reijns

 

MEEST BEKEKEN