Gepubliceerd 29 december 2022

Forse bezuiniging op sportvoorzieningen

De komende jaren zal fors worden bespaard op groot onderhoud bij sportvoorzieningen. Er zal ook worden beknibbeld op nieuwe investeringen. Dat blijkt het het collegeprogramma 2022-2026 Eerlijk aan de slag, de leidraad voor het gemeentelijk beleid voor de komende jaren.

Bezuiniging van 10%
Er wordt gestreefd naar een bezuiniging van in totaal 10 procent. Dat moet onder meer worden bereikt door investeringen en groot onderhoud uit te stellen. Hoe dat er in de praktijk uitziet wordt in het eerste kwartaal van 2023 vastgesteld.

Bijdrage gevraagd van verenigingen en stichting S en W
Uit het akkoord blijkt dat verenigingen een bijdrage zal worden gevraagd in investeringen en groot onderhoud, in de vorm van een lening die de gemeente voorfinanciert of garandeert. Ook zal het eigen vermogen van de stichting Sport en Welzijn worden afgeroomd en in de gemeentelijke begroting worden opgenomen. Deze stichting beheert en exploiteert een aantal (sport)accommodaties binnen onze gemeente en probeert in algemene zin bewegen te bevorderen.

Sportvoorzieningen clusteren
Uit het collegeprogramma blijkt ook dat de gemeente sportvoorzieningen verder wil clusteren. Waar nodig zal samenwerking of zelfs fusies tussen sportverenigingen worden ondersteund. In 2023 moet een onderzoek duidelijk maken hoeveel kleedkamervoorzieningen er gewenst en nodig zijn. Stichting Sport en Welzijn bevordert sport en bewegen en beheert accommodaties, maar moet rekening houden met bezuinigingen

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


MEEST BEKEKEN