6 oktober 2021

Entree heffen bij milieustation heeft nadelig effect op afval scheiden

Door de heffing van 5,31 euro per 1 januari 2021 bij het milieustation in Bodegraven, is het aantal bezoekers in het eerste half jaar met 56% teruggelopen. Het tonnage aangeboden afval in die periode daalde maar met 23% ten opzichte van vorig jaar. Dat betekent dat er per bezoeker meer afval is ingeleverd bij het milieustation.

Milieustation Bodegraven

Waar bleef het niet ingeleverde afval?
De vraag is waar het niet ingeleverde afval is gebleven. Een deel ligt nog opgeslagen bij de inwoners. Een klein deel is aangeboden als restafval in de ondergrondse containers. Er zijn ook mensen die het afval hebben ingeleverd op hun werk of in een andere gemeente. Ook nam het aantal dumpingen toe en daalde pas weer nadat er extra werd gehandhaafd. De entreeheffing bij de milieustraat had per saldo een negatief effect op het scheiden van afval.


Hoge kosten voor entree heffen
Het innen van entreegeld kostte zoveel dat van de opbrengst, 41.112 euro, na aftrek van kosten nog maar 11.570 euro overbleef. Uiteindelijk is de totale afvalverwerking redelijk kostendekkend gebleven. Dat komt omdat de prijs van oud papier is gestegen en er over de hele linie 7% minder afval is aangeboden, zodat de verwerkingskosten ook lager waren dan geraamd.


Entree verdwijnt, reserveren blijft
Het entreegeld bij het milieustation zal per 1 januari 2021 weer worden afgeschaft en de gemiste opbrengsten worden toegerekend aan het vastrecht. De mogelijkheid om te reserveren blijft, om lange wachtrijen te voorkomen. Het komend jaar zal een voorstel worden geschreven voor het aanbieden van bijvoorbeeld bouwafval door klussers tegen een kostendekkend tarief.

Bron: Raadsinformatiebrief 87

0 Shares
Sluit Menu