Gepubliceerd 2 mei 2023

Enkele bewoners fel tegen tijdelijke woningen in Noord

Bewoners van Bodegraven-Noord maken bezwaar tegen plannen voor tijdelijke woningbouw in hun omgeving. In een brief aan de gemeenteraad schrijven ze te begrijpen dat er grote behoefte is aan zowel woonruimte als aan betaalbare woningen maar tijdens de informatieavond van 19 april j.l. lieten ze duidelijk merken het niet eens te zijn met de keuze van de locatie.

Burgemeester Kremerweg Bodegraven-Noord

Inwoners oneens met keuze locatie
Bouw van flexwoningen aan de noordkant van Bodegraven is volgens hen geen goede keuze. Zo zijn er in het gebied al een voetbalkooi, een moskee, een woonwagenkamp en een opslaglocatie. De klagers noemen het onrechtvaardig naar de huidige bewoners van de wijk toe om daar nog meer functies aan toe te voegen. Verder vinden ze het weggegooid geld om woningen voor slechts een periode van 15 jaar neer te zetten. De klagers vragen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk om te zoeken naar een betere oplossing en daarover met omwonenden in gesprek te gaan.

Vragen van Lokaal Liberaal over informatieavond
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 april vroeg Willem Zuyderduyn (LLBR) aan wethouder Dirk-Jan Knol hoe de sfeer was tijdens de informatieavond van 19 april j.l. en wat de participatie van de inwoners inhoudt. Hij vroeg ook of de wethouder op de hoogte is van toezeggingen die in 2008 zijn gedaan aan de inwoners over de realisatie van een groene woonwijk en plaatsen voor woonwagenbewoners.

Plannen in november 2022 toegelicht
Volgens wethouder Dirk-Jan Knol werd op behoorlijk mondige wijze duidelijk gemaakt dat de inwoners uit de wijk het niet eens zijn met de keuze van de locatie. Wat betreft de participatie is er een bezwaarprocedure mogelijk op het afgeven van een omgevingsvergunning.

Gemeenteraad 26 april flexwoningen Bodegraven-Noord

De toezegging uit 2008 is achterhaald door de structuurvisie die vorig jaar is goedgekeurd door de gemeenteraad. De wethouder verwees ook naar raadsinformatiebrief 60 uit 2022 waarin het hele plan wordt toegelicht, inclusief tekeningen.

Gemeenteraad 26 april flexwoningen Bodegraven-Noord

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Wolken en regen

In de ochtend is het bewolkt en daaruit valt regen. De matige wind is zuid. De thermometer geeft 8°C aan.

In de middag veel bewolking en perioden met regen. De matige wind waait uit het zuiden. Het kwik loopt op naar 10°C.

In de nacht eert nog regen maar later klaart het op. Het koelt daarbij af naar 5°C.

Vrijdag wisselend bewolkt en opklaringen. Tegen de avond valt er opnieuw regen. De temperatuur wordt 10°C.

Foto: Jannes Somber

 

MEEST BEKEKEN