‘Eerst praten over bouw op Burggraaff-locatie’

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat praten met omwonenden en andere belanghebbenden (onder wie eigenaren van panden, burgerinitiatieven, Wijkteam Noord en de ondernemersvereniging) over het voornemen van projectontwikkelaar Rhynleve om de ‘Burggraaff-panden’ Kerkstraat 67-71 en aan het Voorplein te vervangen door een appartementengebouw van bijna 13 meter hoog. “Wanneer en hoe dat gesprek gaat plaatsvinden – digitaal of fysiek – wordt nog bekeken”. Het gemeentebestuur neemt de reacties van de buurt mee bij het bepalen van een standpunt.

Impressie I van het Rhynleve-idee voor nieuwbouw op de ‘Burggraaff-locatie’ aan de Kerkstraat en het Voorplein (met toestemming van Rhynleve Vastgoed geplaatst)
Impressie II van het Rhynleve idee (met toestemming geplaatst)

Eind juli uitten twee ijveraars voor behoud van ‘het aanzien van Boreft’ – Leendert Spijker en Cees van Zelderen – via AD Groene Hart kritiek op het idee van Rhynleve. Realisering zou een “lelijke puist middenin het historische hart van Bodegraven” betekenen en de Oude Markt met Dorpskerk een aanblik geven, die het sinds eeuwen bestaande beeld ingrijpend verandert.

Oude Markt Bodegraven met Dorpskerk (Arne van der Ben Photography)

Omgevingswet
Rhynleve’s Harm Danes laat weten dat bij het uitwerken van het idee voor de Kerkstraatlocatie de nog niet door de Tweede en de Eerste Kamer goedgekeurde Omgevingswet leidend is geweest: de ontwikkelaar heeft zijn idee eerst gepolst in de buurt. Pas daarna legt de gemeente een bouwplan ter inzage.
“Die overlegfase is achter de rug. Nu bekijken we hoe om te gaan met een tiental reacties, waaronder zeer positieve en zeer negatieve. De positieve zijn vooral afkomstig van direct omwonenden. Daarnaast hebben zich al mogelijke kopers gemeld: met name ouderen, voor wie het plan is bedoeld en die hier dichtbij winkels kunnen wonen.”

‘Pareltje’
“Wij proberen recht te doen aan het karakter van de omgeving door de geleding en de verhoudingen van de gevels aan de Oude Markt in ons ontwerp te laten terugkomen”, aldus Danes. “Dit principe passen we ook elders toe. Onze bedoeling is op een moeilijke locatie een ‘pareltje’ te realiseren. Een complex bovendien dat, door het gebruik van hoogwaardige en duurzame materialen, mooi oud moet kunnen worden”.

‘Voorlopig geen plan voor nieuwbouw ter inzage’

Volgens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is dit allemaal nog toekomstmuziek. “We willen graag weten wat er leeft in de buurt voordat een standpunt wordt ingenomen.”
Deze zomer heeft het voorontwerp-bestemmingsplan Centrum ter inzage gelegen, volgens Wijkteam Noord om de bouw van het Rhynleve-complex mogelijk te maken. De gemeente ontkent zo’n relatie: “plannen worden nooit bewust ter inzage gelegd in een rustige tijd. Het grootste deel van de inzagetermijn lag buiten de vakantieperiode. Zoveel mogelijk betrokkenen zijn van tevoren persoonlijk geïnformeerd”.

Panorama Oude Markt en Kerkstraat vanaf Dorpstoren (1985)

Toekomst centrum
Met een nieuw bestemmingsplan wordt de visie van het gemeentebestuur op de toekomst van het dorpscentrum uitgevoerd: minder behoefte aan winkels, dus een compacter winkelcentrum en meer ruimte voor wonen. Over het voorontwerp heeft de gemeente in totaal 75 reacties ontvangen. “Gelet op de inhoud daarvan zal er voorlopig nog geen bouwplan ter visie worden gelegd.”

Voor de terinzagelegging wordt een bouwplan bekeken door de ‘dorpsbouwmeester’. Deze architect is onafhankelijk en adviseert de gemeente over de architectonische uitwerking van een plan, materialen en kleuren. De dorpsbouwmeester beoordeelt ook of een bouwplan in de omgeving past. De stedenbouwkundige van de gemeente heeft zich dan al gebogen over het bouwvolume, de hoogte en de vormgeving.

Dak Dorpskerk
De eventuele nieuwbouw komt niet boven het 16.40 meter hoge dak van de Dorpskerk uit (anders dan in AD Groene Hart werd gesuggereerd), maar wel boven de 10 meter hoge muren van het ‘koor’, de oostvleugel van de kerk.
In het voorontwerp-bestemmingsplan Centrum zijn “verschillende bouwhoogtes” opgenomen.

Aan de Kerkstraatkant van de Burggraaf-panden staat sinds 1890 een kastanje, die niet voorkomt op de tekening van Rhynleve. De gemeente wil dat deze boom “hoe dan ook” blijft staan.

Mededeling op monumentale kastanje voor Kerkstraat 67-71



0 Shares
Sluit Menu