7 juni 2021

Deze week op het tv-kanaal van BR6

Op ieder oneven uur zijn op het tv-kanaal van BR6 de volgende video’s te zien. Tot woensdag 9 juni een interview met de coördinatoren, Jur en Yasmine, van de werkgroep vakantiespelen Bodegraven. In de rubriek Een Andere Blik interviewt Henri Stolwijk wethouder Jan-Leendert van den Heuvel.

Het plan is om op de plek van de bijen- en vlindertuin op bedrijventerrein Zoutman een overslagplaats te maken voor vrachtwagens. Rolf Kunneke, voorzitter van Imkervereniging Groene Hart, vertelt wat de verhuizing betekent voor de vereniging. Tot slot een verslag van de open dag op de Vegaboerderij.

Woensdag commissies Bestuur en Francien (radio) en Ruimte (tv)
BR6 zendt de commissies Bestuur en financiën en Ruimte woensdag 9 juni vanaf 20.00 uur live uit op radio en tv.

In de commissie Bestuur en Financieren staat op de agenda:
extra krediet voor juridische procedure WKO-systeem, bestuursrapportage, verordening subsidieaanvragen voor klimaatadaptieve maatregelen, zienswijze verbonden partijen en toekomst milieustraat.

In de commissie Ruimte staat op de agenda:
verklaring van geen bedenkingen zonnepark J.C. Hoogendoornlaan, bestemmingsplan partiële herziening buitengebied en Regionale Energie Strategie 1.0.

Donderdag commissie samenleving op tv
BR6 zendt donderdag 10 juni vanaf 20.00 uur live de commissie Samenleving uit op tv.

Op de agenda staan 2 onderwerpen:
Toekomst jeugd van Bodegraven-Reeuwijk en kwartaalrapportage sociaal domein.

0 Shares
Sluit Menu