Gepubliceerd 10 april 2024

Eerste debatavond over collegeprogramma halverwege bestuursperiode

Het gemeentebestuur van Bodegraven-Reeuwijk is in het midden van de bestuursperiode beland en wilde in debat met de inwoners over de uitvoering van het coalitieprogramma ‘Eerlijk aan de slag’. Afgelopen dinsdagavond was het zover en werd in de theaterzaal van het Evertshuis aan de aanwezigen een aantal ja/nee-vragen voorgelegd. Het 50-koppige publiek bestond uit raadsleden, ondernemers en leden van een dorpsteam. In het midden van de arena was een lijn getrokken, zodat er twee vakken ontstonden: een ja-vak en een nee-vak. Wie met nee wilde antwoorden ging in het nee-vak staan en wie met ja wilde antwoorden ging in het ja-vak staan. Iedereen deed mee en motiveerde desgevraagd zijn of haar keuze toe met voorbeelden uit de praktijk. Op basis van de reacties gaat het college de huidige koers wel of niet verleggen. Tijdens de avond is niet duidelijk geworden hoever het college nu gevorderd is met de uitvoering van het collegeprogramma.

Burgemeester Michiel Grauss kon tevreden zijn. Hij heeft veiligheid in zijn portefeuille en de meeste aanwezigen begaven zich naar het nee-vak toen de vraag werd gesteld of mensen zich onveilig voelen in de gemeente. Alleen veiligheid in het verkeer bleek een issue. Er ontstond nog wel een discussie over gebrek aan handhaving en over ouders die op de stoep fietsen als ze de kinderen naar school brengen.

De vraag over het wel of niet halen van de financiële taakstelling, wat vrij vertaald de vraag is of de lening van 140 miljoen ten koste van alles moet dalen naar 100 miljoen in 2040, kwam niet uit de verf. Tijdens de discussie bleek het te gaan om de keuze tussen meer belasting betalen of bezuinigen. Wethouder Elly de Vries, die financiën in haar portefeuille heeft, is er niet veel wijzer van geworden.

De wethouders Robin Kersbergen (parkeren) en Dirk-Jan Knol (woningbouw) hadden meer geluk. Er was een duidelijke voorkeur voor meer woningen dan voor meer parkeerplekken. Ook snel bouwen van tijdelijke woningen kon, ondanks de nadelen, op sympathie rekenen. Wethouder Kersbergen liet weten dat het plan van aanpak voor de mobiliteitsvisie ter inzage ligt voor participatie.

De vraag over wel of niet meebeslissen van inwoners over de inrichting van de openbare ruimte werd genuanceerd door Eke Vos, Zij is oud-ambtenaar en lid van dorpsteam Reeuwijk-Brug. Ze sloeg de spijker op zijn kop met de opmerking dat meebeslissen iets anders is dan participatie. Participatie is volgens haar nuttig en noodzakelijk, maar meebeslissen leidt tot verspilling. De herinrichting van de Raadhuisweg werd opgevoerd als levend bewijs.

De meeste mensen konden instemmen met het voorstel om de eigen bijdrage voor voorzieningen uit de WMO inkomensafhankelijk te maken. Maar de hoogte van de eigen bijdrage wordt landelijk vastgesteld en is dus geen onderwerp voor het college.

De vraag of het plaatsen van windmolens moet worden heroverwogen om zonnevelden op weilanden te voorkomen, vonden de aanwezigen te kort door de bocht. Het was een van de laatste stellingen en de fut was er een beetje uit. Jammer voor wethouder Jan-Leendert van den heuvel.

De avond eindigde om klokslag half tien, er was geen borrel na. Burgemeester Michiel Grauss bedankte de aanwezigen en stelde voor om voor de borrelpraat naar de lokale horeca te gaan.

Tekst Bianca Verzijl en Anneke Bekker

Zie plan van aanpak mobiliteitsvisie agendapunt 6 bij documenten

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Opklaringen, wolken en kans op buien

De dag begint somber maar in de middag is er ook wat zon.

In de ochtend is er laaghangende bewolking waaruit wat regen valt. De matige wind is noordwest. De thermometer geeft 16°C aan.

In de middag wordt het droog en klaart het op. In de avond trekt de hemel dicht. De wind zit in de noordhoek. Het kwik loopt op naar 19°C.

In de nacht een mix van wolken en opklaringen bij een minimumtemperatuur van 13°C.

Zondag levert beter weer op. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. Omdat de wind uit het noorden waait wordt het niet warmer dan 18°C.

Foto: Leo Petersen Wolken

 

MEEST BEKEKEN