18 oktober 2020

De RES (Regionale Energie Strategie) moet op 1 juli 2021 zijn vastgesteld

In het Klimaatakkoord staat dat vanaf 2030 in Nederland jaarlijks ten minste 35 TWh aan duurzame elektriciteit moet worden opgewekt, bijvoorbeeld met wind- of zonne-energie. Onze regio wil per jaar 0,435 TWh voor haar rekening nemen. Dat is 1,24% van de landelijke opgave.

De RES (Regionale Energie Strategie) zoekt naar de beste locaties voor het opwekken van zonne- en windenergie in onze regio. Overstappen op duurzame warmte In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle woningen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent dat we alternatieve manieren moeten vinden om onze huizen te verwarmen.

In de RES brengen ze in kaart hoeveel warmte elke gemeente nodig heeft en welke alternatieve warmtebronnen elke gemeente heeft. Overschotten in de ene gemeente delen ze waar mogelijk met gemeenten met een warmtetekort. Omdat Regio Midden-Holland weinig warmtebronnen heeft, kijken ze ook naar de warmteoverschotten uit bijvoorbeeld industrieën in andere regio’s.

Nederland is hard aan de slag om in 2050 volledig te kunnen overstappen op hernieuwbare energie voor elektriciteit en duurzame warmte. Te denken valt aan energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, energie uit water en aardwarmte. In het Klimaatakkoord staat dat Nederland wordt opgedeeld in dertig regio’s die allemaal een eigen energieplan schrijven: de Regionale Energiestrategie. Oftewel de RES.

0 Shares
Sluit Menu