13 januari 2021

Commissievergaderingen op radio en tv

De commissie Ruimte en de commissie Samenleving vergaderen op woensdag 13 januari. De vergaderingen zijn te volgen via internet en ook via de lokale omroep op radio en tv. Beide commissies beginnen om 20.00 uur.

In de commissie Samenleving wordt een opiniërende bespreking gehouden over Ferm Werk.

In de commissie Ruimte staan de volgende onderwerpen op de agenda: Verlengen van de stimuleringssubsidie voor het centrum van Bodegraven, Regeling Reductie Energiegebruik, dashboard fysieke leefomgeving en het afwegingskader warmtetransitie.

0 Shares
Sluit Menu