Gepubliceerd 12 juni 2022

College wil meer structuur in ambtelijke organisatie

Naar verwachting zullen de loonkosten voor ambtenaren van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk dit jaar 600.000 euro hoger uitvallen dan begroot. Dat komt deels door een ziekteverzuim van 11,5% terwijl dat normaal rond de 5% ligt en deels door het aantal vacatures. Om vacatures en ziekteverzuim op te vangen is het noodzakelijk externen in te huren. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn de tarieven voor externe inhuur met 15% tot 25% gestegen.

gemeentehuis


De afgelopen jaren is gewerkt met zelfsturende teams en zijn leidinggevende functies afgeschaft. Dat bleek het creëren van overzicht en prioritering in de weg te staan. Het college wil daarom weer meer structuur gaan aanbrengen in de organisatie.

Wethouder Elly de Vries vertelde tijdens de raadscommissie Bestuur en Financiën van afgelopen woensdag dat er weer leidinggevenden zullen worden aangesteld. In de nieuwe organisatiestructuur zijn dat domeinverantwoordelijken. Een van hun taken zal het houden van ziekteverzuimgesprekken zijn.

Afgelopen donderdag zijn er twee personeelsbijeenkomsten geweest in het gemeentehuis. Tijdens de bijeenkomsten was er volgens de wethouder ruimte voor open gesprekken met ambtenaren en konden zij zelf ook verbeteringen voorstellen.

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Zonnig weer en wolken

In de ochtend staat de zon aan de hemel maar trekt er ook bewolking over. De zwakke wind is zuidoost De temperatuur is 18*C.

In de middag en vroege avond ruimte voor de zon. De zwakke wind waait uit het zuidoosten. Het kwik loopt op naar 23*C.

In de nacht vrij helder. De minimumtemperatuur wordt 15*C.

Donderdag zonnige perioden maar ook wolkenvelden. De zwakke tot matige wind is zuidwest. De thermometer geeft 20*C aan. 

Foto: Mees Mooi herfstweer

 

MEEST BEKEKEN