13 oktober 2020

College stemt in met sportakkoord buitensport

Het College heeft ingestemd met het sportakkoord. Het moet nog wel langs de gemeenteraad, maar daar worden geen problemen verwacht. Het sportakkoord is ook ondertekend door alle buitensportclubs uit de gemeente Bodegraven Reeuwijk.

In de presentatie in de commissie van woensdag 7 oktober door Ton Hendrixck werd uitleg gegeven aan het organisatemodel buitensport. Een paar punten uit het organisatiemodel:

Afbakening:

• Van alle accommodaties zijn een Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) en Meer Jaren Investerings Plan (MJIP) gemaakt, met een scheiding van sportgerelateerde zaken (velden, kleedkamers, e.d.) en clubgerelateerde zaken (kantine, e.d.): kosten sport voor de gemeente; kosten kantine voor de club

Doelstelling:

• Alle betrokken sportclubs zijn evenredig vertegenwoordigd in de totstandkoming van het plan en onderschrijven het plan voordat het aan gemeenteraad en –bestuur wordt voorgelegd. Het plan is gebaseerd op evenredigheid, redelijkheid en solidariteit. Het plan maakt een einde aan jarenlange discussies en dient als basis voor nieuw te sluiten contracten met de clubs vanaf januari 2021.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid:

• Clubs dragen hun maatschappelijke rol uit. Van verbinding tot gezondheidsbevordering, van leefbaarheid tot participatiebevordering. Er is geen maatschappelijk werkveld waarin clubs geen rol zouden kunnen spelen, van Jeugdzorg tot Ouderenzorg. In samenwerking met de gemeente wordt deze maatschappelijke rol vervuld en verder uitgebouwd. Clubs staan open voor uitbreiding of aanpassing van hun activiteiten.

Verduurzaming:

• De verduurzaming van de sportaccommodaties speelt een belangrijke rol in het toekomstig succes van dit plan. In de komende vijftien jaar is en blijft de verduurzaming een onderdeel van het beheer en onderhoud van de accommodaties. Autonome investeringen door verenigingen worden door de gemeente – waar mogelijk en gewenst – ondersteund.

Regie gemeente:

• De betrokken clubs nemen niet alleen nu verantwoordelijkheid, maar ook in de uitvoering van het plan. Voor de uitvoering van het plan wordt een beheerstichting opgericht, die in de komende vijftien jaar de in het plan benoemde taken en verantwoordelijkheden waarneemt. Namens én in het belang van de clubs. De gemeente legt de verantwoordelijkheid bij dit overkoepelend lichaam en toetst beleid en uitvoering, in een regierol.

Verdeling van de kosten:

Waarom is dit plan anders?

- De clubs hebben zelf aan het roer mogen staan van het plan.
- Alle clubs doen mee en zijn solidair.
- Er wordt niet achterom maar vooruit gekeken.
- Niet duurder uit, maar beter.
- Clubs kunnen blijven verduurzamen in eigen voordeel.
- Zij onderbouwen en versterken hun maatschappelijke rol.
- Het is een eenduidig en helder verhaal naar de gemeenschap.

Het college is trots en blij dat ze een van de hoofddossiers van het College-akkoord kunnen afsluiten en zowel alle clubs als de verschillende stichtingen zitten hierbij op een lijn.

• Bericht & beeld: André van Egdom

0 Shares
Sluit Menu