Gepubliceerd 8 maart 2023

CDA Rijnland voor belangen boeren en kwekers

Marjon Verkleij is lijsttrekker voor het CDA bij het hoogheemraadschap van Rijnland. Zij bezocht vorige week wethouder Dirk-Jan Knol in Reeuwijk-Dorp. Het CDA stelt de volgende prioriteiten: Aanpak van de zoute en natte kwellen door het opstuwende grondwater, zoetwaterberging en bestrijding van zoetwaterkreeften en andere exoten. Met die aanpak kunnen volgens Marjon boeren hun karakteristieke melkveebedrijven voortzetten en kunnen kwekers ook in tijden van grote droogte hun bedrijf op een duurzame en gezonde manier verder blijven ontwikkelen.

Marjon Verkleij, lijsttrekker CDA Rijnland

Wellen en laagland
In de laagveenpolders is er in de laagstgelegen stukken steeds vaker overlast door wellen: natte plekken die ogenschijnlijk vanzelf ontstaan door opwaartse druk van grondwater. Daar waar de bodem dunner is komt grondwater omhoog. Ook is er sprake van zoute kwellen, waardoor het zoete water steeds zouter wordt. Dat vormt een bedreiging voor de vegetatie en de biodiversiteit. Het CDA wil daarom samen met boeren en kwekers een plan van aanpak maken om vernatting en verzilting tegen te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door tegendruk te bieden door het ophogen van grond.

Droogte en Wateroverlast
De potplantenkwekers in de het gebied van Boskoop en Tempel hebben al diverse keren te maken gehad met wateroverlast door piekbuien (2009, 2014, 2016 en 2018). Potmateriaal van kwekers kan maximaal 24 uur volledig onder water staan. Daarna gaan de planten dood. Verlies van plantmateriaal is een enorme kostenpost. Ook is er in tijden van droogte meer behoefte aan goede kwaliteit zoetwater. Het CDA wil daarom een goed afwateringssysteem met sloten, kanalen en gemalen, zodat te veel regenwater snel kan worden afgevoerd. En voor de perioden van droogte willen we inzetten op meer en ondergrondse waterberging, waar in de Greenport al een proef mee wordt gestart.

Kreeften en exoten
Zoetwaterkreeften zijn een groot probleem: ze vreten de wortels en knoppen aan van waterplanten als Krabbescheer en Waterlelie en ze zijn dol op kuit van vissen en eten jonge visjes op. Hierdoor wordt de visstand en de hele voedselketen aangetast. Daarnaast boren de kreeften diepe gangen en holen in de zachte veenslootkanten tot wel een meter lang. Hierdoor verzakt de kant over de hele lengte van de sloot. Op lange termijn hebben we lege sloten zonder waterplanten met alleen maar kreeften, nauwelijks nog vis en afkalvende en verzakte slootkanten.
Het CDA pleit voor een actief beleid om de kreeften weg te vangen en de schade door kreeften en muskusratten te beperken. Het behoud van onze polders en het beheer van de natuur kost geld, dus moet wat het CDA betreft hier actief in worden geïnvesteerd.

Lijsttrekker Marjon Verkleij: “Een van de pijlers van ons verkiezingsprogramma is veiligheid. We zetten actief in op het versterken van de veendijken en behoud van het veenweidelandschap. Zo’n dijkverschuiving als in Tempel moet voorkomen worden en mag niet meer gebeuren. Voor de kwekers moeten we zorgen dat we een goed verdienmodel overeind houden in tijden van wateroverlast en droogte.”

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Opklaringen, wolken en kans op buien

De dag begint somber maar in de middag is er ook wat zon.

In de ochtend is er laaghangende bewolking waaruit wat regen valt. De matige wind is noordwest. De thermometer geeft 16°C aan.

In de middag wordt het droog en klaart het op. In de avond trekt de hemel dicht. De wind zit in de noordhoek. Het kwik loopt op naar 19°C.

In de nacht een mix van wolken en opklaringen bij een minimumtemperatuur van 13°C.

Zondag levert beter weer op. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. Omdat de wind uit het noorden waait wordt het niet warmer dan 18°C.

Foto: Leo Petersen Wolken

 

MEEST BEKEKEN