Stichting WKO (Warmte Koude Opslag) Weideveld is het even zat

Rina Hampel, secretaris van de Stichting WKO-Weideveld, is het even zat. Na drie jaar werkt het WKO-systeem nog steeds niet zoals het zou moeten. Onder andere lauw tapwater en lauwe douche waar je iedere dag mee wordt geconfronteerd.

Het WKO-systeem in Weideveld bestaat uit o.a. een centrale ruimte in de wijk. Daar komt in de winter warmte binnen die uit de aarde opgepompt wordt en in de zomer komt er koude binnen. In de centrale wordt ook in het warme tapwater voor de wijk voorzien. Maar ook de binnenhuisinstallaties maken onderdeel uit van de WKO. Omdat het bij een WKO systeem om relatieve lage temperaturen gaat is het niet geschikt om het warme tapwater op temperatuur te brengen. Dat gebeurt daarom met gasgestookte ketels in de centrale.

Het systeem is dus niet zo energieneutraal als de bewoners dachten en werkt na drie jaar nog steeds niet zoals de verwachting was.

Eteck, de leverancier van het WKO-systeem, en de gemeente (die een energiezuinig systeem verplicht stelde voor de bouw van de woningen in Weideveld) zijn nauw betrokken om tot een oplossing te komen waarbij het centrale systeem en de binnenhuisinstallaties vaak niet goed met elkaar blijken samen te werken.

Rina wil na drie jaar nu wel eens rust voor de bewoners en wacht op goede oplossingen en op een betere  communicatie met alle betrokken partijen. Het duurt al zo lang.    

0 Shares
Sluit Menu