25 februari 2009

Doorstart in ontwikkeling voormalig slachthuisterrein

Het college van de gemeente Bodegraven heeft besloten met Heijmans Vastgoed te gaan samenwerken om het voormalig slachthuisterrein (voorheen Park Domburg) te herontwikkelen.

Het traject dat in gang gezet wordt moet in eerste instantie leiden tot een ontwikkelingsovereenkomst tussen gemeente en Heijmans.

Heijmans kwam bij de oorspronkelijke aanbesteding in 2005 als goede tweede uit de bus, door op drie van de vier criteria als hoogste te scoren. Bij deze aanbesteding heeft Heijmans een uitgebreid plan-voorstel neergelegd.

Dit oorspronkelijke plan zal de gemeente hanteren als uitgangspunt voor het verdere traject; het is gebaseerd op de door de gemeente gestelde randvoorwaarden en voldoet daarmee aan het huidige gemeentelijk beleid. Ook het Europees Aanbestedingsreglement staat dit toe.

Het plan van Heijmans voorziet in 156 woningen, waarbij 16 sociale huurwoningen en 31 goedkope startersappartementen zijn opgenomen (30% van het totaal). Tijdens de uitwerking van het voorlopig ontwerp naar het definitief ontwerp is er ruimte voor eventuele planaanpassingen.

De komende tijd werken gemeente en Heijmans naar een ontwikkelingsovereenkomst, waarin de rechten, plichten en verantwoordelijk- heden van partijen worden vastgelegd.

Hierna gaat Heijmans, in samenspraak met de gemeente, de klankbordgroep en andere belanghebbenden, aan de slag met de uitwerking van het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp tot definitief stedenbouwkundig ontwerp. Pas als de plannen tot tevredenheid zijn uitgewerkt zullen partijen zich contractueel binden voor de uitvoering in de vorm van een realisatieovereenkomst.

In 2005 startte de gemeente een openbare aanbestedingsprocedure, waarbij in eerste instantie Blauwhoed Eurowoningen (BEW) geselecteerd werd en de opdracht kreeg het voormalig slachthuis-terrein te herontwikkelen. In oktober 2008 heeft BEW afstand gedaan van deze herontwikkeling.


Hierna zijn gemeente en Heijmans met elkaar in contact getreden en heeft Heijmans aangeboden zich te zullen oriënteren op de haalbaarheid van hun oorspronkelijke planpropositie. Heijmans heeft nu aangegeven vertrouwen te hebben in de realiseerbaarheid van hun plan voor de woningen en de in-richting van het openbaar gebied.

0 Shares

Geef een reactie

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Wolken en opklaringen

Vandaag wisselen wolken en brede opklaringen elkaar af. In de middag en avond neemt de bewolking verder toe en in de avond gaat het regenen. De zwakke wind is zuid en draait vanmiddag naar het zuidoosten en neemt toe tot matig. Het kwik loopt op naar 6°C. In de nacht valt er in eerste instantie nog regen maar later in de nacht klaart het op. Het koelt daarbij af naar 3°C.

Woensdag is er een mix van wolken en opklaringen. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden. Evenals vandaag wordt het in de middag 6°C. 

Foto: De Groene wereld De zon komt op

 

MEEST BEKEKEN

Sluit Menu