9 september 2018

Verruiming zondagopenstelling winkels in buitengebieden

Het college stelt voor om de zondagopenstelling uit te breiden zodat de winkels die gevestigd zijn op bedrijventerreinen Rijnhoek, Broekvelden en Reeuwijkse Poort elke zondag van 12 uur tot 17 uur open mogen. Het gaat om de bouwmarkten, tuincentra, meubelzaken, keukenzaak en motor- en autozaken. Ook wordt voorgesteld om voor een jaar, bij wijze van proef, in Reeuwijk-Brug de winkeliers toe te staan de winkel elke zondag te openen.

Om geluidsoverlast van motoren die testritten maken te voorkomen, is met Goedhart een convenant opgesteld waarin drie routes zijn afgesproken die leiden naar de N11 en A12. Daardoor hoopt het college overlast in woonwijken en het centrum te voorkomen.

Drie insprekers in de gemeenteraad van 5 september hadden alle drie een andere reden om het niet eens te zijn met het voorstel.

Volgens Arjan Tol die consumentenelektronica verkoopt in een winkel in het centrum van Bodegraven, pleitte voor winkeltijdenopenstelling op zondag in heel Bodegraven-Reeuwijk Elly de Vries van D66 legde uit dat de meerderheid van de gemeenteraad daar niet voor is en de openstelling in de buitengebieden het hoogst haalbare is. De Christelijke partijen CDA, SGP en CU hebben 10 van de 23 zetels in de gemeenteraad.

Ook Ad Veldhuijzen, die een kaaswinkel heeft in de Prins Hendrikstraat, is geen voorstander van de ruimere winkeltijdenopenstelling in het buitengebied omdat het een nadeel is voor de winkels in het centrum. In tegenstelling tot Arjen Tol wil hij dat alle winkels op zondag dicht blijven. Hij refereert ook naar de 10 geboden.

De neef van Ad Veldhuijzen sprak ook in en zei:”De Heere God, Die de  Allerhoogste Wetgever is, geeft ons in het Bijbelboek Exodus het heilzame sabbatsgebod. Dit vierde gebod komt de hele samenleving ten goede, de dieren niet uitgezonderd. Op zondag moet en mag de mens zich ontzien, van op die dag onnodig werk. Hij vertelde de raadsleden dat hij zelf in de gezondheidszorg werkt en ook wel eens op zondag moet werken. Dat is volgens hem noodzakelijk werk  en mag wel.

0 Shares

Geef een reactie

Sluit Menu