24 juli 2020

Ruimte voor fietsers en dorpse uitstraling bij plan Raadhuisweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen over het voorlopig ontwerp van de Raadhuisweg/Zoutmansweg. Hierbij heeft het college twee scenario’s afgewogen; één met doorfietsroute en één zonder doorfietsroute.

Met doorfietsroute (eerste keuze)

Met het voorlopig ontwerp kiest het college ervoor dat de Raadhuisweg/Zoutmansweg de doorfietsroute van Bodegraven naar Gouda wordt en de fietser alle ruimte krijgt. Deze keuze sluit aan bij de ambitie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk om fietsgebruik te stimuleren. De schoolroute, het Nijntjepad, blijft in stand en fietsen op het pad blijft mogelijk. Daarnaast wordt de rijbaan voorzien van twee fietsstroken van elk twee meter breed.

De doorfietsroute is naast eigen inwoners vooral gericht op scholieren, forenzen en toeristen. Voor het uitvoeren van deze doorfietsroute is de gemeente wel afhankelijk van subsidie van de provincie Zuid-Holland. Alleen wanneer dit ook officieel is bevestigd wordt dit ontwerp uitgevoerd. Dit zal bekend worden voordat de stukken begin september ter inzage gelegd worden.

Zonder doorfietsroute

Het alternatieve scenario zonder doorfietsroute gaat uit van de bestaande situatie. In plaats van blokken komen er bloembakken op de rijbaan. Het huidige Pad wordt ingericht als vrij liggend fietspad waarbij voetgangers niet zijn toegestaan.

Bij beide scenario’s wordt de Breevaart bij de herinrichting betrokken. Met de realisatie van locaties aan het water worden bijzondere plekken gerealiseerd waarbij de dorpse uitstraling nog meer tot haar recht komt en de Breevaart een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het dorpse eindbeeld.

Impressie variant met doorfietsroute met boombakken
0 Shares
Sluit Menu