7 april 2010

Pleidooi voor herindeling

De gezamenlijke colleges van B & W van Bodegraven en Reeuwijk hebben op de dag voor plenaire behandeling van het wetsvoorstel ‘Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk’ het belang benadrukt van de fusie.

De burgemeesters Jan Pieter Lokker en Jan Elzinga, boden samen met Wethouder Hans Vroomen een brief met die strekking aan in de Tweede Kamer:

“We werken toe naar meer bestuurskracht om een serieuze partij te blijven in de discussies over het Groene Hart en om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te versterken. De voorbereidingen voor de fusie vorderen voorspoedig. Wij achten het om deze redenen van groot belang dat de voorgenomen samenvoeging kan ingaan op de vastgestelde datum van 1 januari 2011.”


Burgemeesters Lokker en Elzinga en Wethouder Vroomen hebben de brief vandaag overhandigd aan commissievoorzitter John Leerdam.

0 Shares

Geef een reactie

Sluit Menu