5 oktober 2010

Jan Leendert van den Heuvel lijstaanvoerder SGP

De Gemeentelijke Kiesvereniging SGP Bodegraven-Reeuwijk heeft Jan Leendert van den Heuvel aangewezen als lijstaanvoerder.


foto: V.l.n.r.: Gerrit Weerheim, Henk van der Smit (wethouderskandidaat), Jan Leendert van den Heuvel (lijsttrekker) en Johannes Mattiesing.

Voor de 44-jarige fractievoorzitter van de SGP in de Bodegraafse gemeenteraad is het de derde keer dat hij als lijsttrekker de verkiezingen ingaat. Hij is al vanaf 1990 actief in de Bodegraafse politiek in diverse functies, sinds 2002 als gemeenteraadslid.

Van den Heuvel is blij met het vertrouwen dat uit de aanwijzing blijkt. De komst van de fusiegemeente Bodegraven-Reeuwijk is een extra stimulans om te blijven werken aan het behoud van het karakter en de leefbaarheid van de grote en kleine dorpen binnen de gemeente.

Henk van der Smit op zijn beurt kan met zijn kennis over het gebied en gebleken bestuurderskwaliteiten heel goed deel uitmaken van het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders en daarin ook opkomen voor de Reeuwijkse belangen.

Henk van der Smit staat daarom als tweede op de lijst en is ook graag beschikbaar om de nieuwe gemeente nog een aantal jaren te dienen als wethouder. Zijn expertise op het terrein van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economische zaken kan daarbij goed van pas komen.

Derde op de lijst staat het zittende Reeuwijkse gemeenteraadslid Gerrit Weerheim. Gerrit, die o.a. werkzaam is bij de Provincie Zuid-Holland, is sinds 2006 raadslid en heeft zich in de afge¬lo¬pen periode met name bezig gehouden met aangelegenheden betreffende de openbare ruimte en een duurzame inrichting daarvan.

De vierde plaats van de lijst wordt ingenomen door Johannes Mattiesing uit Bodegraven. Johannes is ondernemer en is sinds 2006 voor de SGP actief als commissielid in de raadsadviescommissie voor Wonen en Werken.
 
De SGP Bodegraven-Reeuwijk wil blijven streven naar een beperkte overheid die burgers en bedrijven de ruimte laat hun verantwoordelijkheid te nemen en hen daartoe ook stimuleert.

0 Shares

Geef een reactie

Sluit Menu