Gemeenteraad vergadert samen op afstand

De gemeenteraad vergadert op woensdagavond 25 maart, mits er voldoende quorum is. Als dit niet het geval is zal de gemeenteraad alsnog binnen 24 uur bij elkaar komen om zonder het benodigde quorum te vergaderen. De griffier heeft geregeld dat raadsleden vanuit huis via een geluids- en beeldverbinding aan de vergadering kunnen deelnemen.

Vergadering van 19 februari 2020

Het communicatiesysteem is gisteren getest en als de techniek hen woensdag niet in de steek laat, is de raadsvergadering vanaf 20.00 uur via de internetstream van het raadinformatiesysteem en via Radio en Tv Bodegraven te volgen.

In verband met Corona is het belangrijk dat het democratisch besluitvormingsproces doorgang kan vinden in de gevallen dat daar noodzaak voor is. Dat betekent dat als raads- en commissievergaderingen doorgaan dat zonder aanwezigheid van publiek, pers, fractie-adviseurs en ambtelijke ondersteuning (met uitzondering van degenen die functioneel aanwezig moeten zijn) zal zijn. Commissievergaderingen vinden helemaal schriftelijk plaats. De stukken hiervoor zijn te zien op https://bodegraven-reeuwijk.parlaeus.nl/user/homepage

0 Shares
Sluit Menu