15 september 2018

Drie meningen over zondagopenstelling in Bodegraven-Reeuwijk

Een meerderheid van de gemeenteraad is voor de wijziging van de winkeltijdenverordening zoals die door het college is voorgesteld. Volgens het voorstel mogen de winkels in de buitengebieden vanaf 1 oktober elke zondag open. De SGP is principieel tegen zondagopenstelling, de ChristnUnie en het CDA zijn er niet voor maar loyaal aan het coalitieakkoord. De ChristenUnie zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 september een stemverklaring afleggen.

De PvdA en D66 gaan volgende week een amendement indienen waarin staat dat alle winkels in Bodegraven-Reeuwijk elke zondag open mogen. Zij vinden dat er door de verruiming van de zondagopenstelling rechtsongelijkheid ontstaat, want de bouwmarkten op Rijnhoek verkopen artikelen die ook in het centrum verkocht worden.

De VVD zal het amendement niet steunen omdat het voorstel dan volgens Frank Rijkaart te bombastisch wordt. Hij is er voor om eerst de geplande maatregelen in het centrum van Bodegraven uit te voeren en daarna te onderzoeken of de winkelopenstelling op zondag nog gewenst is. De pilot waarin zondagopenstelling in Reeuwijk is toegestaan, maakt geen onderdeel uit van het voorstel en komt later aan de orde.

0 Shares

Geef een reactie

Sluit Menu