Dijkwachten gaan droge dijken inspecteren

Dijkwachten van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden inspecteren dinsdag 14 juli de dijken in het westelijk deel van hun werkgebied. Deze dijken liggen onder meer langs de Enkele en Dubbele Wiericke, de Grecht ten westen en de Jaap Bijzerwetering ten zuidoosten van Woerden.

Uit voorgaande droge zomers is bekend dat de circa 60 kilometer aan dijken in dit gebied gevoelig zijn voor uitdroging. De dijkwachten brengen de situatie van alle droogtegevoelige kades in beeld en kijken ze hoe ze er bijstaan na het droge voorjaar. Er valt de laatste weken wel wat regen, maar het neerslagtekort blijft hoog.

Aan de hand van de uitkomsten en afhankelijk van het weer beoordelen de experts of het nodig is vaker te inspecteren. Zo nodig voert men kleine herstellingen uit. Scheuren in de dijk leveren geen direct gevaar op, maar het is – aldus het waterschap – belangrijk die goed in de gaten te houden.
Inzet dijkbewaking

Het inspecteren van de dijken in het westelijk deel van het gebied is intensief. Daarom zet het waterschap dinsdag de eigen dijkbewakingsorganisatie in. Hierin zitten medewerkers die normaal een kantoorfunctie hebben, schouwmeester zijn of muskusratten vangen. Bij extreme droogte en bij calamiteiten worden ze ingeschakeld om dijken te inspecteren.

Meer over de droogte in het gebied van De Stichtse Rijnlanden is te lezen op de speciale droogtepagina van het waterschap: www.hdsr.nl/droogte. Daarop staat ook een kaart met alle dijken die de dijkwachten op 14 juli gaan inspecteren.

0 Shares
Sluit Menu