14 oktober 2020

Denk mee over de toekomst van Bodegraven

In navolging van een aantal andere dorpskernen in Bodegraven-Reeuwijk zijn ook het Wijkteam Bodegraven Zuid en het Wijkteam Bodegraven Noord in samenwerking met de gemeente aan de slag gegaan met het opstellen van een dorpsvisie voor Bodegraven. De vraag die zij hierbij stellen aan de inwoners van Bodegraven: Waar men denkt dat het dorp over 20 jaar zal staan.

Verkennende enquête
Al eerder dit jaar konden inwoners zich al via het Inwonerspanel van de gemeente uitspreken over de toekomst. Nu willen beide dorpsteams zelf graag mensen hierover spreken. Daarom gaan zij binnenkort de straat op voor een aantal straatinterviews. Daarnaast vragen zij om ook online een vragenlijst in te vullen. De enquête voor Bodegraven is tot 25 oktober terug te vinden via de link:  https://nl.surveymonkey.com/r/enquetebodegraven

0 Shares
Sluit Menu