19 oktober 2020

Controles illegale kamerverhuur arbeidsmigranten

Vanaf 1 juni tot en met 1 oktober zijn er binnen de gemeentegrenzen van Bodegraven-Reeuwijk 80 controles uitgezet om te bekijken of er sprake is van illegale kamerverhuur aan arbeidsmigranten.

Bij 16 adressen werden er geen overtredingen geconstateerd. Bij 17 adressen is naar een overtreding in de vorm van kamerbewoning of een met kamerbewoning samenhangende overtreding (bijvoorbeeld strijd met brandveiligheidseisen) vastgesteld. Op deze adressen is een handhavingsprocedure gestart. De stadia van deze procedures variëren van de ‘start’, ‘constateringsbrief’, tot een ‘gevorderd stadium’, zoals behandeling bij de bezwaarschriftencommissie.

Bij 47 adressen zijn of worden nog controles uitgevoerd. Het stadium van deze controles varieert tussen ‘nog aan te vangen’, ‘opgepakt, maar nog niet voldoende bevindingen om onderzoek af te ronden’ en ‘voldoende bevindingen en bijna afgerond’. 

Naast illegale kamerverhuur werd en wordt ook gekeken naar illegaliteit (vreemdelingenrecht), criminaliteit, vervuiling en sociale misstanden.

Bij de controles zijn de ODMH, politie, Burgerzaken, brandweer en sociale zaken en welzijn aangehaakt.

Verder zijn er 31 lokale en regionale uitzendbureaus telefonisch benaderd om inzicht te krijgen of zij arbeidsmigranten huisvesten binnen onze gemeentegrenzen. Van deze 31 uitzenders hebben 4 uitzenders aangegeven arbeidsmigranten in onze gemeente te huisvesten. Het gaat om totaal 14 panden. Met deze partijen zijn afspraken gemaakt om tot een gestructureerde inschrijving te komen van arbeidsmigranten.

Bron: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

0 Shares
Sluit Menu