15 januari 2020

Bodegraven-Reeuwijk ondertekent Schone Lucht Akkoord

Afgelopen maandag hebben 9 provincies en ruim 35 gemeenten met minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) het Schone Lucht Akkoord getekend. Het akkoord gaat uit van 50% gezondheidswinst in 2030 door schonere lucht ten opzichte van 2016. Wethouder Jan Leendert van den Heuvel tekende namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Het akkoord heeft gevolgen voor het wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Enkele maatregelen zijn elektrisch rijden, varen, vaker fietsen, stikstofvrij bouwen  etc. De effecten van de vastgestelde maatregelen uit de stikstofaanpak en het Klimaatakkoord worden meegenomen in de doorrekeningen van het Schone Lucht Akkoord, zodat de gezondheidswinst daarvan zichtbaar wordt gemaakt.

Rijk, gemeenten en provincies die meedoen verplichten zich jaarlijks de voortgang te laten zien. In Bodegraven-Reeuwijk wordt al op diverse plaatsen samen met de Milieuraad en wijkteams rondom de klok de luchtkwaliteit gemeten. Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens.

0 Shares

Geef een reactie

Sluit Menu