22 juli 2020

Aanmelden voor nieuw seizoen Platform-Z

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de ‘Meet&Greet Again Borrel’ waarmee Platform-Z van plan is het nieuwe seizoen te openen. Dit is op vrijdag 4 sept. tussen 17.30 en 20.00 u. in de Hortus Populus aan het Bodegraafse Limespad. Wie als zelfstandig ondernemer wil weten hoe zo’n avond eruit ziet, kijkt op www.platform-z.nl. Inschrijven is mogelijk via info@platform-z.nl.

Platform-Z werd zes jaar geleden opgericht als netwerkclub voor zelfstandigen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk vanuit de behoefte elkaar te ontmoeten, kennis en ervaringen te delen en het onderlinge netwerk te verstevigen. Speerpunt voor de komende tijd is om zzp-ers uit alle kernen binnen de gemeente met elkaar in contact brengen.

Middels bedrijfsbezoeken, kennis-events, mastermind-groepen en elk najaar een vol Evertshuis met een inspirerende spreker brengt Platform-Z wat de leden nodig hebben. Ook behartigt men hun belangen richting gemeente en ondernemersverenigingen.

De leden komen uit de hele gemeente. Onlangs traden Jennifer Verbaan-Thoen (Creaties van Thoen) en Ciska Tijssen (Becomfy) uit respectievelijk Nieuwerbrug en Reeuwijk-Brug toe tot het bestuur van het inmiddels 94 leden tellende platform.

Het deels nieuwe bestuur van Platform-Z. Van l. naar r.: Olaf van Dijk, Matthja Sterk, Ciska Tijssen, Leander Hamel en Jennifer Verbaan-Thoen.

0 Shares
Sluit Menu