768 Zonnepanelen energiecoöperatie in gebruik genomen

Op de hoogbouwcomplexen van woningbouwvereniging Reeuwijk zijn 768 zonnepanelen van de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk in gebruik genomen. Om dit te vieren heeft wethouder Kees Oskam afgelopen dinsdag symbolisch een zonnepaneel ingeschakeld door een verbinding te maken.

Van links naar rechts: Piet van Capelle (voorzitter huurdersvereniging), Vincent van Luit (directeur Woningbouwvereniging Reeuwijk), wethouder Kees Oskam en Jan Bouwens (voorzitter Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk

Aan de huurders van de woningbouwvereniging is een gratis lidmaatschap van de energiecoöperatie aangeboden. Daar hebben 77 huurders gebruik van gemaakt.

Leden die stroom afnemen van de energiecoöperatie hebben recht op teruggave van de energiebelasting op elektriciteit. Afhankelijk van je elektriciteitsgebruik levert dat netto € 40 tot € 100 per jaar op. De Energiecoöperatie heeft in 2019 circa € 1.000 verdiend voor haar leden. In 2020 verwachten de coöperatie €14.000 te verdienen.

In de afgelopen weken zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd door de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk. Na de zomervakantie wordt er nog een bijeenkomst georganiseerd.

De Energiecoöperatie is opgericht op 9 februari 2018, heeft geen winstoogmerk en heeft tot doel duurzame energie op te wekken voor haar leden.

4 Shares
Sluit Menu