3 september 2009

220 Naamsuggesties voor nieuwe naam toekomstige gemeente

De bevolking van Bodegraven en Reeuwijk heeft actief namen voor de nieuwe gemeente bedacht: in totaal zijn er maar liefst 220 naamsuggesties binnengekomen.

Een speciaal door de gemeenteraad ingestelde Commissie Naamgeving heeft deze namen bestudeerd en er vier geselecteerd: in alfabetische volgorde gaat het om Bodegraven, Bodegraven-Reeuwijk, Reeuwijk-Bodegraven en Rijn en Wiericke.

De Commissie Naamgeving, die bestond uit burgers uit de twee gemeenten, is heel blij dat de naamgeving zo leeft onder de bevolking.
Op 9 september buigt de Rebo-commissie zich over de nieuwe naam van de toekomstige gemeente. Zij adviseert vervolgens de gemeenteraden, die op 1 en 5 oktober een besluit nemen.


De motivatie voor de voorgestelde namen:
• Bodegraven: dit is de grootste gemeente en het is een bekende naam.
• Bodegraven-Reeuwijk: deze naam doet recht aan beide gemeenten. Ook zijn het bekende en herkenbare namen.
• Reeuwijk-Bodegraven: ook deze naam doet recht aan beide gemeenten. Ook zijn het bekende en herkenbare namen.
• Rijn en Wiericke: de bevolking heeft de naam Wiericke of een combinatie met een andere naam uitgebreid genoemd. Het is een historische verantwoorde naam en het is gebruikelijk om een gebied aan te duiden met de hoofdrivieren.


Op de gemeentepagina’s van Bodegraven en Reeuwijk werd een oproep geplaatst om met naamsuggesties te komen. Het ging niet om wedstrijd waarbij de meeste stemmen gelden, maar de oproep diende ter inspiratie van de Commissie Naamgeving. De commissie heeft hiermee haar taak volbracht. Een samenvatting van alle ingediende reacties ligt bij de griffie ter inzage.


Vervolg
De stuurgroep maakt het besluit van de raad kenbaar aan de Minister van Binnenlandse Zaken voor 1 november a.s., zodat de Minister het besluit nog kan meenemen in het wetsvoorstel.

0 Shares

Geef een reactie

Sluit Menu