Gepubliceerd 14 juni 2023

Bezuinigingen en aanpassingen om nieuwe tekorten te voorkomen

Het is het college van B en W ernst om de financiële positie van de gemeente te verbeteren en de schuldenlast de komende jaren terug te dringen. Daarom wordt haren op snaren gezet om de begroting in evenwicht te houden. In in de Kadernota 2023 zijn nieuwe maatregelen aangekondigd om enerzijds extra opbrengsten te generen en anderzijds besparingen tre realiseren. De optelsom van de maatregelen komt uit op 2,393 miljoen.

Zo worden stijgende kosten gecompenseerd en komt de begroting weer in evenwicht. Dankzij de maatregelen blijft in 2023 zelfs nog 48.000 euro over, een bedrag dat tot 2027 zal oplopen tot 1,35 miljoen euro (en in 2026 zelfs 1,9 miljoen euro ‘oplevert’).

Een overzicht van de voorstellen, die binnenkort in de gemeenteraad worden behandeld, leveren het volgende beeld op:

 • Voorspeld wordt, op basis van richtlijnen van het Rijk, dat op basis van indexaties van de loonontwikkeling, exploitatiebudgetten en investeringen de belastingheffing met 4,2 procent zal stijgen.
 • Om de tering naar de nering te zetten zullen subsidies niet stijgen, dus in feite door de geldontwaarding dalen.
 • Er wordt 75.000 euro minder dan begroot besteed aan het planten van bomen op plekken waar hittestress is
 • De subsidiepot voor particulier groen en de aanleg van geveltuinen wordt flink verlaagd
 • Kabelboeren moeten voortaan betalen voor kabels en leidingen tot een lengte van 10 meter, voorheen hoefde dat niet. Dit moet 10.000 euro per jaar opleveren.
 • Bij verkeersklachten (parkeerproblemen, te hard rijden) wordt vaker “nee” gezegd, ze worden niet in behandeling genomen. Dat moet 10.000 euro besparen.
 • De toeristenbelasting zal in 2024 ‘eenmalig” met 5 procent stijgen, goed voor 25.000 euro extra opbrengst per jaar.
 • Voor huishoudelijke hulp t.b.v. hulpbehoevenden wordt vanaf 2025 naar rato van het eigen inkomen vergoed” wie boven de 30.000 euro verdient gaat meer betalen. Bespaart de gemeente vanaf 2026 205.000 euro per jaar
 • Schuldhulpverlening is een wettelijke taak van de gemeente. Dit was aanvankelijk uitbesteed, maar de gemeente heeft de schulddiensthulpverlening in eigen handen genomen. Mede door de verwachte grotere vraag zullen de kosten stijgen met 64.000 euro per jaar
 • Extra beveiligingsmaatregelen om het gebied van ICT, ter bewaking van de privacy, vergen vanaf 2024 een extra investering van 115.000 euro. Dit is inclusief de kosten voor de aanstelling van een Privacy Officer en een Information Security Officer.
 • Het terugdringen van inhuur van externe krachten moet de komende jaren een bezuiniging opleveren van 100.000 euro per jaar.

Bron Kadernota 2024 – 2027
Redacteur Henri Stolwijk

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Opklaringen, wolken en kans op buien

De dag begint somber maar in de middag is er ook wat zon.

In de ochtend is er laaghangende bewolking waaruit wat regen valt. De matige wind is noordwest. De thermometer geeft 16°C aan.

In de middag wordt het droog en klaart het op. In de avond trekt de hemel dicht. De wind zit in de noordhoek. Het kwik loopt op naar 19°C.

In de nacht een mix van wolken en opklaringen bij een minimumtemperatuur van 13°C.

Zondag levert beter weer op. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. Omdat de wind uit het noorden waait wordt het niet warmer dan 18°C.

Foto: Leo Petersen Wolken

 

MEEST BEKEKEN