4 juni 2021

Bewoner koopt uit voorzorg kaaspakhuis van investeerder

In Bodegraven staat tussen de Nieuwstraat en Burg. Le Coultrestraat in een vrij groot kaaspakhuis, dat voor 5,2 ton is gekocht door IJzerwarenhandelaar Joop van Vliet uit Oudewater. De omwonenden zijn bang dat er 20 appartementen in komen met als gevolg dat de parkeerdruk in de buurt nog verder zal toenemen. Dat schrijft een bewoner van de Burg. Le Coultrestraat in een ingezonden brief aan de gemeenteraad.

Ingang aan de Nieuwstraat

Volgens Joop van Vliet heeft hij net een voorlopige koopovereenkomst afgesloten met een bewoner en zal het kaaspakhuis worden doorverkocht.

“U kunt het nog niet terugvinden in het kadaster want het transport bij de notaris is nog niet geweest”. Op de vraag waarom hij het heeft doorverkocht is het antwoord: “Omdat ik er aan kon verdienen”.

Achtertuinen Burgemeester Le Coultrestraat

Volgens het bestemmingsplan is het niet toegestaan om op die plek woningen te bouwen. De persvoorlichter van de gemeente zegt dat de gemeente bij een wijziging van het bestemmingsplan een sturende rol zal innemen en aangeven hoeveel en voor welke doelgroep er gebouwd mag worden. Ook zal er rekening worden gehouden met de parkeerdruk.

0 Shares
Sluit Menu