6 april 2021

Besluit over pilot arbeidsmigrantenhuisvesting

Om een einde te maken aan de erbarmelijke omstandigheden waarin arbeidsmigranten in het centrum van Bodegraven wonen, stelt het college voor om een pilot uit te voeren zoals procesbegeleider Rob van Hilten heeft geadviseerd in zijn rapport. De pilot heeft betrekking op een wooncomplex voor maximaal 100 arbeidsmigranten met kamers die voldoen aan het ‘SNF-keurmerk plus’.

Voorwaarden
Het college stelt als voorwaarde dat 75% van de huurders van het complex uit Bodegraven-Reeuwijk komt en een kamer achterlaat. Het is de bedoeling dat de leeggekomen kamers worden omgebouwd tot appartementen voor starters en jongeren. Het is niet de bedoeling dat de kamers in de huidige staat opnieuw verhuurd worden aan andere arbeidsmigranten.


Handhavingsmaatregelen
Het is voor de gemeente niet mogelijk om pandeigenaren te dwingen kamers om te bouwen tot appartementen voor starters en jongeren. In het raadsvoorstel schrijft het college wat wel kan worden afgedwongen. In de huisvestingsverordening zijn minimale eisen opgenomen waaraan moet worden voldaan om een kamerverhuurvergunning te kunnen krijgen. Ter bestrijding van ondermijning (witwassen, mensenhandel etc) laat de gemeente een Bibob-toets uitvoeren bij pandeigenaren.


3 Van de 11 voorwaarden zijn hard
Van de 11 voorwaarden die aan de pilot zijn gesteld, zijn er maar 3 echt hard. Het zijn: de eis van maximaal 100 bedden, het SNF-keurmerk en de eis dat het huurcontract nog een maand doorloopt na afloop van het arbeidscontract. De voorwaarden die zijn gesteld aan de locatie en het beheer zijn onderhandelbaar.

In een ingezonden brief concluderen Levi Hogendoorn, Rina Hampel en Marcel Bosch hierover het volgende:

Vooraf zijn, door de commissie gestelde kaders, alweer vloeibaar gemaakt door het College nog voordat er met commerciële partijen gepraat wordt. Terwijl er al is vastgesteld dat er veel gegadigden zijn om eventueel iets te realiseren m.b.t. huisvesting voor arbeidsmigranten. Door dit beleid stelt dit College zich al zwak op qua positie voor eventuele gesprekken over mogelijke initiatieven door partijen.

Informatiepunt voor arbeidsmigranten
Om de arbeidsmigranten een stevigere positie te geven zal een informatiepunt worden ingericht waar arbeidsmigranten in hun eigen taal geïnformeerd worden over rechten en plichten. Om te stimuleren dat arbeidsmigranten worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) zal er streng worden toegezien op het afdragen van toeristenbelasting door de verhuurder voor huurders die niet zijn ingeschreven in de BRP.

Het raadsbesluit wordt woensdag 7 april in de commissie Bestuur en Financiën voorbereid.

Lees ook:

Stevige inzet op handhaving arbeidsmigrantenhuisvesting

Klein deel pandeigenaren wil meewerken aan herontwikkeling arbeidsmigrantenhuisvesting

Begin met kleinschalig wooncomplex arbeidsmigranten en herontwikkel centrum

0 Shares
Sluit Menu