6 juni 2021

Beheer buitensportaccommodaties door Sport en Welzijn

Binnenkort ondertekent wethouder Dirk-Jan Knol het contract namens de gemeente met de nieuwe beheerorganisatie voor de buitensport; Sport en Welzijn. Ook de buitensportverenigingen zullen het contract ondertekenen waarin voor de komende 15 jaar afspraken zijn gemaakt over het klein onderhoud en beheer van de velden en sportaccommodaties.

Groot onderhoud en renovatie taak gemeente
De gemeente blijft verantwoordelijk voor groot onderhoud en renovatie van velden en sportaccommodaties. De clubs zijn verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van kantines. In de statuten is opgenomen dat de gemeente invloed houdt op het beleid van S en W door vertegenwoordigers te benoemen in het bestuur.

Unaniem besluit over nieuw model
In de gemeenteraadsvergadering van 28 oktober 2020 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het nieuwe beheermodel voor de buitensport dat met externe procesbegeleider Ton Hendrickx door de sportverenigingen is ontwikkeld.

Clubs die veel zelf doen dragen minder bij in euro’s
De beheerorganisatie ontvangt op basis van de kosten die zijn berekend in de meerjaren onderhoudprogramma’s geld van de gemeente en van de sportclubs. Clubs die veel klein onderhoud zelf uitvoeren hoeven minder in euro’s bij te dragen aan de beheerorganisatie. Het beheer en onderhoud van niet sportgebonden accommodaties zoals kantines, worden niet door de beheerorganisatie onderhouden. Dat moeten de clubs zelf doen.

Voorheen broekzak-vestzak
Tot nu toe kregen de verenigingen een onderhoudsvergoeding voor de accommodaties van de gemeente en betaalden ze huur voor het gebruik van de velden aan de gemeente. Doordat in Reeuwijk de accommodaties eigendom waren van de gemeente en in Bodegraven van de clubs, werden de verenigingen niet gelijk behandeld. De gemeenteraad wilde dat harmoniseren. Een eerste poging tot harmonisatie in 2017 mislukte. Mede door de inzet van de externe procesbegeleider Ton Hendrickx en de constructieve houding van de clubs, lukte het in 2020 wel om tot overeenstemming te komen.

Lees ook: Op weg naar toekomstbestendige buitensportaccommodaties

Financieel voorstel buitensport

0 Shares
Sluit Menu