Gepubliceerd 10 november 2022

Begroting provincie 864,40 miljoen euro vastgesteld

In 2023 begroot de provincie Zuid-Holland € 864,40 miljoen om haar ambities te realiseren. Dat is te lezen in de begroting 2023 van de provincie Zuid-Holland die Provinciale Staten op 9 november heeft vastgesteld. Zuid-Holland blijft investeren in een innovatieve en duurzame economie. Jaagt innovatie onder andere aan in de landbouw, de Rotterdamse haven, het MKB en de Space Campus in Noordwijk. Door te werken aan een CO2-arme en circulaire economie wordt de klimaatcrisis bestreden en de concurrentiepositie versterkt.

Landbouw
In het landelijk gebied ligt de focus op transitie naar een toekomstbestendige landbouw. Dat biedt de sector perspectief en zorgt er mede voor dat de (inter)nationale doelen voor natuur-klimaat-water in het landelijk gebied worden behaald. Voor een vitale landbouw is er komend jaar € 12 miljoen beschikbaar.

Natuur
Werk wordt verricht aan natuurherstel en versterken van de natuur. Minder stikstofuitstoot is daarbij noodzakelijk. Boven op de middelen vanuit het Rijk reserveert de provincie in totaal € 20 miljoen extra en investeert in (voldoende) menskracht om de stikstofdoelen te realiseren. Daarbij geldt dat alle sectoren onderdeel zijn van de oplossing en een bijdrage moeten leveren.

Woningbouw
Voor de woningbouw geldt dat Zuid-Holland bouwt aan een (t)huis voor iedereen. Voldoende juiste (betaalbare) woningen op de juiste plek. Onze ‘Vliegende Brigade’ helpt gemeenten om sneller woningbouwplannen te ontwikkelen en uit te voeren. Voor deze subsidieregeling is in 2023 € 8,5 miljoen beschikbaar. Andere subsidievormen waarmee we een impuls geven aan de woningbouw zijn de ‘Knelpuntenpot’ en de ‘Woonvormen senioren’.


Infrastructuur
Veilige en duurzame mobiliteit zijn ook in 2023 belangrijke speerpunten. Onderhoud van provinciale wegen en bruggen speelt daarin een belangrijke rol. Door de inflatie stijgen de kosten van onderhoud, daarom wordt vanaf 2023 het budget voor beheer en onderhoud structureel verhoogt met € 9,8 miljoen. En omdat ieder verkeersslachtoffer er één te veel is, omarmt de provincie ook in 2023 de landelijke campagne ‘Maak een punt van nul’.

Subsidies
Door de oorlog in Oekraïne zijn de omstandigheden voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Zuid-Holland ingrijpend gewijzigd. Iedereen kampt met stijgende energielasten. Dit benadrukt de noodzaak om nog steviger in te zetten op energiebesparing en verduurzaming van energiebronnen. Met diverse subsidies en projecten, bijvoorbeeld rondom warmtewijken, zonnepanelen en walstroom maakt de provincie hier werk van. En met actieve kennisdeling, met de eigen gebouwen en opdrachtverstrekking.

Tot slot blijft de provincie investeren in de onverminderde inzet voor een gezonde en veilige leefomgeving en in het behoud en beleefbaar maken van erfgoed. 

Verder kijken dan 2023
Het college maakt in de begroting 2023 ook keuzes voor ná 2023. Voor de hele begroting geldt dat de bestaande budgetten worden verhoogd. Dit is nodig omdat zonder ingrijpen veel budgetten de komende jaren dalen, terwijl de beleidsplannen doorlopen. Ook de ongekend hoge inflatie speelt daarbij een rol.

0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Opklaringen, wolken en kans op buien

De dag begint somber maar in de middag is er ook wat zon.

In de ochtend is er laaghangende bewolking waaruit wat regen valt. De matige wind is noordwest. De thermometer geeft 16°C aan.

In de middag wordt het droog en klaart het op. In de avond trekt de hemel dicht. De wind zit in de noordhoek. Het kwik loopt op naar 19°C.

In de nacht een mix van wolken en opklaringen bij een minimumtemperatuur van 13°C.

Zondag levert beter weer op. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. Omdat de wind uit het noorden waait wordt het niet warmer dan 18°C.

Foto: Leo Petersen Wolken

 

MEEST BEKEKEN