11 januari 2021

Begin met kleinschalig wooncomplex arbeidsmigranten en herontwikkel centrum

“Begin met een kleinschalig woningcomplex voor arbeidsmigranten en als dat het gewenste effect heeft, start dan een volgend project”. Dat is het advies van het comité dat heeft nagedacht over een oplossing voor de erbarmelijk slechte huisvesting van arbeidsmigranten in het centrum van Bodegraven.


Herontwikkel kamers in centrum voor starters en spoedzoekers
Essentieel voor het slagen van het project is dat de kamers in het centrum worden opgeknapt en geschikt gemaakt voor starters en spoedzoekers. Als de kamers in het centrum niet worden herontwikkeld, is het project mislukt. Dat is te lezen in het rapport dat Rob Hilten als onafhankelijk procesbegeleider van het participatietraject heeft geschreven en gepubliceerd.


Geen overeenstemming over omvang woningcomplex

Uit het rapport blijkt dat inwoners vooral betere huisvesting willen voor de arbeidsmigranten die nu in Bodegraven-Reeuwijk wonen. De ondernemers willen behalve betere huisvesting ook huisvestingsmogelijkheden uitbreiden. De ondernemers zijn het niet eens met de bewoners over de omvang van het wooncomplex voor het project. Bewoners willen niet meer dan 70 arbeidsmigranten huisvesten, ondernemers willen er 100 of meer.


Scheiden wonen en werken is essentieel voor start project
Er is ook verschil van mening over de knip tussen wonen en werken. Formeel is het argument van de uitzenders dat particuliere verhuurders niet aan arbeidsmigranten willen verhuren vanwege het hoge debiteurenrisico. Daarmee wordt risico op huurachterstand bedoeld.

De bewoners vinden dat gewacht moet worden met het project tot landelijk is geregeld dat uitzendbureaus hun werknemers niet meer mogen dwingen om in hun huizen te wonen. Of de ondernemers moeten alsnog instemmen met scheiding van wonen en werken.


10 februari in commissie Bestuur en Financiën
Het is aan het college en de raad om een definitief besluit te nemen. Het rapport staat op de agenda van de commissie Bestuur en Financiën van 10 februari 2021.

Het rapport is hier te vinden.

0 Shares
Sluit Menu