Gepubliceerd 13 november 2022

Amendement OZB beperken tot inflatie haalt het niet, begroting goedgekeurd

Afgelopen dinsdag is de begroting 2023 -2026 van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen hebben betrekking op een reservering van 1,6 miljoen voor de verbouwing van het gemeentehuis en een reservering van 500.000 euro voor het ondersteuningsfonds. Het amendement, dat was ingediend door BBR en LLBR om de OZB te beperken tot de inflatie, heeft het niet gehaald. Dat betekent dat de OZB voor niet woningen stijgt met 31,5 % en voor woningen met 25 %.

Compilatie uit de gemeenteraad van 8 november 2022,
discussie over OZB

1,6 miljoen euro nog even achter slot en grendel
Het college had 1,6 miljoen euro gereserveerd in de begroting voor de verhuizing van he KCC en het sociaal team van het Evertshuis naar het gemeentehuis. Er ontbrak volgens de raad een goede onderbouwing van de kosten. Daarom is met een amendement de restrictie opgenomen dat het college de reservering van 1,6 miljoen euro pas mag uitgeven als de gemeenteraad het verbouwingsplan van het gemeentehuis heeft goedgekeurd.

Behalve het amendement was er ook een motie ingediend door de VVD en D66 over dit thema. Het grote verschil was dat in het amendement de 1,6 miljoen euro werd geschrapt tot er een goed plan zou komen en in de motie waren er restricties gesteld om de 1,6 miljoen euro te mogen uitgeven. Uiteindelijk is de tekst met de strekking uit de motie opgenomen in het amendement en unaniem aangenomen.

Compilatie van gemeenteraad 8 november 2022,
discussie over 1,6 miljoen euro voor verbouwing gemeentehuis

Half miljoen voor ondersteuningsfonds
Er wordt 500.000 euro toegevoegd aan de reserve voor ondersteuning van inwoners die door de inflatie en hoge energiekosten niet meer rond kunnen komen. Ook is de kwijtscheldingsregeling van belastingen uitgebreid. Behalve mensen met een laag salaris of uitkering, kunnen ook ondernemers en instellingen kwijtschelding aanvragen. Zowel het amendement als de motie over armoedebeleid is aangenomen.

Compilatie van gemeenteraad 8 november 2022,
discussie over extra geld voor ondersteuningsfonds

Meerderheid steunt begroting
De begroting werd met meerderheid van stemmen aangenomen, alleen BBR, PvdA en LLBR stemden tegen. BBR vanwege de verhoging van de OZB en het personeelsbudget, de PvdA omdat er te veel onzekerheden in de begroting zitten en LLBR is het eens met BBR en de PvdA maar vindt ook dat de  ombuigingen onrealistisch zijn.

Stemverklaringen bij begroting 2023 – 2026

In de motie van PvdA en D66 wordt het college gevraagd om uit te zoeken hoe het komt dat de leges niet kostendekkend zijn.

Compilatie van gemeenteraad 8 november 2022,
discussie over notitie over kostendekkend maken van leges

Ook de motie waarin werd opgeroepen om een klimaatbegroting te maken werd aangenomen. Wethouder Jan Leendert van den Heuvel wees de raad er wel op dat er op in het gemeentehuis een gebrek is aan personeel.

Compilatie van gemeenteraad 8 november 2022,
discussie over klimaatbegroting
0 Shares

ADVERTENTIE

BR6 WEERBERICHT


Wolken en brede opklaringen

In de ochtend drijft er bewolking en ontstaan er ook enkele opklaringen. De zwakke wind is noordoost. De thermometer geeft 7°C aan.

In de middag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. De matige wind waait uit het noordoosten. De temperatuur is 10°C.

De nacht verloopt helder waardij het een graadje vriest.

Dinsdag wolken en opklaringen. In de middag trekt de hemel dicht en gaat er in de avond regen vallen. Het kwik komt niet verder dan 10°C. 

Foto: Nathalie de Winter Morgenrood

 

MEEST BEKEKEN